Třebaže ruch na koupališti Babylon ještě neutichl, jeho dlouholetí návštěvníci i ti, kteří v Babylonu chtějí strávit letní dovolenou, se prý nemusejí obávat.

A to i přesto, že během vyvážení sedimentu z rybníka se vyskytla nucená přestávka. Vyžádalo si ji jednání o možnosti uložení sedimentu na pozemky. Kvůli odložení odbahnění o rok totiž nebyly k dispozici pozemky, na nichž mělo bahno původně spočinout. Navíc se během prací zjistilo, že sedimentu je v koupališti daleko více, než se původně předpokládalo.

„To, že tam bylo více materiálu, ani nevadilo, spíše vadilo to, že nebylo úložiště, takže vyvážení zhruba měsíc stálo,“ podotkl stavební dozor Jiří Hafič.

Navzdory těmto okolnostem je spolu s městem Domažlice i těmi, kteří se revitalizací Babylonu zabývají, přesvědčen, že ani zpoždění letošní sezonu koupání neohrozí.

„Předpokládám, že koupaliště bychom mohli začít napouštět po velikonočním víkendu. Rybník mají na starosti městské lesy a lesáci tvrdí, že za běžného přítoku se rybník naplní za týden. Protože se zvýšila kapacita rybníka, bude to trvat samozřejmě déle. Záleží na přítoku, ale myslím si, že maximálně do konce května by měl být Babylon plný,“ říká Hafič s tím, že do konce května by měli zmizet dělníci, kteří souběžně s napouštěním budou ještě dokončovat některé práce.

A třebaže se z rybníku vyvezlo více bahna, nemělo by to mít vliv na konečnou cenu díla. Je předpoklad, že by se měla udržet tak, jak byla stanovena (34,234 milio­nu Kč).