Byl jste před zvolením do funkce  starosty v zastupitelstvu obce?
Ne, dříve jsem nebyl ani v zastupitelstvu. A rozhodně jsem původně nechtěl dělat starostu, ale volby byly už tradičně na druhý pokus a nastala situace, že jsem buď  mohl starostování přijmout, anebo v opačném případě by situace vedení byla trochu komplikovanější. Tak jsem si řekl, že to zkusím.

A už jste se stihl seznámit s tím, co práce starosty obnáší?
I za tu krátkou dobu si troufám říct, že už jsem se docela zaběhl. Původně jsem z toho měl trochu obavy, byla tu spousta věcí, ve kterých jsem se musel zorientovat, ale snažím se a myslím, že se to celkem daří.

Co se v Horní  Kamenici v poslední době podařilo zvelebit?
Napadá mě například dětské hřiště, obecní park se obnovil a teď zrovna probíhá budování kanalizace pro celou obec. Měli jsme totiž hotovou čistírnu odpadních vod, která musí běžet určitou dobu ve zkušebním provozu, což je samozřejmě podmíněno přítomností kanalizace, jinak by hrozilo, že bychom museli vracet dotace, které jsme na ni získali. A myslím, že než vracet peníze a nemít za to nic, je lepší stejné peníze do něčeho investovat, takže jsme se do kanalizace pustili. Dokončena by měla být v polovině prázdnin, rozpočet je asi 21 milionů. 70 procent nám dá ministerstvo zemědělství, 10 procent kraj.

A do čeho byste se chtěli pustit v budoucnu?
To je těžké, výstavba kanalizace bohužel zřejmě zatíží obec na pár let, takže do větších akcí se asi pravděpodobně pouštět nebudeme, ještě uvidíme. Samozřejmě budeme dál investovat například do oprav komunikací a podobně. Také uvažujeme o tom, že bychom mohli udělat víceúčelové hřiště – srovnat a zatravnit povrch za čistírnou. Sloužilo by místním pro malou kopanou a také našim úspěšným hasičům, kteří nemají pořádný prostor na cvičení, takže by tam mohli mít i tréninkovou dráhu. Pokud totiž někdo zná Horní Kamenici, bývají za tím obvykle hasiči. Nemáme zde navíc žádné volné parcely, lidé se po nich občas ptají. Bude zapotřebí udělat v budoucnu nový územní plán.

Co zajímavého se v Kamenici během roku děje?
Kromě tradičních dětských dnů či pálení čarodějnic tu například nedávno proběhl masopust, který, na to jak jsme malá vesnice, se tu podle mě koná v poměrně velkém měřítku. Na konci prázdnin pak pořádáme už téměř tradiční sjezd na čemkoli. Z kopce směrem od lesa se prostě jezdí v čemkoli, co si lidé přinesou. Já sám už jsem jel například na lyžích nebo ve vaně. Čeká nás také výročí, v roce 2015 oslaví obec rovných devět set let. Už teď pomalu musíme začít pracovat na přípravách. Máme v plánu vydat i nějakou brožuru o historii, možná i trochu většího rozsahu. Pracuje na ní pan Šídlo, který shromažďuje informace a chtěl by téměř ke každému domu přiřadit fotografii a informace o jeho historii, o tom, kdo v něm žil a podobně, což by mohlo být zajímavé.

Vyskytuje se v obci nějaký nešvar, který vás trápí?
Je tu bohužel pár lidí, kteří po volbách nejsou schopni respektovat jejich výsledek a nedávají zastupitelstvu prostor. Vždycky se najde někdo, kdo není spokojený, byl bych ale raději, kdyby se nesnažili házet klacky pod nohy a štvát místní lidi proti sobě.

Je naopak něco, čím vás dokáží místní potěšit?
Máme dnes spoustu starostí s budováním kanalizace, a i když budou nakonec lidé rádi, že ji mají, teď se jim samozřejmě  nelíbí, co se v obci děje, co všechno se rozkope, a chodí si stěžovat. Proto vždycky potěší těch pár lidí, kteří mají pochopení, kteří jdou příkladem a chápou, že je to dočasné a že situace vyžaduje z jejich strany nějakou tu shovívavost.

 

Historie obce

Obec Horní Kamenice je rozložena na stráních nad údolím Srbického potoka při okraji rozsáhlých výtůňských lesů. S Kamenicí se setkáváme již v zakládací listině kladrubského kláštera, která se hlásí k roku 1115. Není zde ale rozlišeno, zda se jedná o Kamenici Dolní či Horní. Ve středověku náležela ves, případně její část, k panství blízkého hradu Lacemboku. Po roce 1531, kdy se stala majetkem Jana Dobeše ze Šlovic, zde byla vybudována tvrz. Svoji samostatnost si ves udržela až do roku 1677, kdy byl malý hornokamenický statek, k němuž náležely vsi Čermná a Hlohovčice, přikoupen k horošvskotýnskému panství.V roce 1654 se ves skládala z usedlostí devíti hospodářů, v roce 1757 je zde uváděno 15 hospodářů. Roku 1930 měla ves 84 domů a 443 obyvatel a roku 1991 pak 81 domů a 223 obyvatel. Z bývalé tvrze ležící při silnici uprostřed vsi vznikl postupnými přestavbami hospodářský objekt čp. 1. Přízemní stavba o rozměrech 25 x 11 metrů, využívaná jako sýpka, stojí na mírném návrší při vstupu do areálu bývalého panského dvora. Poslední významná úprava objektu proběhla roku 1855, dle data na fasádě. V zadní části hospodářského areálu stávala mohutná barokní stodola s opěráky datovaná do roku 1800, která byla zbořena koncem 80. let dvacátého století. Naproti bývalé tvrzi stojí neorenesanční  kaplička sv. Jana Nepomuckého z roku 1902. V blízkosti obce najdeme stopy hradu Lacemboku, pod nímž se v lesnatém údolí rozkládají dva rybníky. ⋌Zdroj: Horšovskotýnsko, Z. Procházka