Jedna taková vznikla i v Domažlicích pro osamělé seniory z Domažlic a Havlovic. Telefon v této oblasti je 702 269 832.

Další pomoc s nákupem a dovezením potravin či léků nabízí i ve Kdyni. Služba je zajištěná zdarma a pro její poskytnutí pro Kdyňské a obyvatele spádových obcí je k dispozici telefonický kontakt 725 834 802.

Podobnou službu praktikují i v Holýšově, kde mají řadu dobrovolníků. „Rádi tuto službu zajistíme. Vše je bezplatné,“ uvedl na stránkách města starosta Holýšova Libor Schröpfer. Číslo pro službu je: 607 039 465.

Podobně je na tom i Horšovský Týn. Na stránkách města je zveřejněno toto sdělení: "Služba bude poskytována Pečovatelskou službou v rámci její možné personální kapacity a bude zpoplatněna dle platného ceníku úhrad za úkony pečovatelské služby. Kontaktní telefony: 733 643 478, 730 132 142, 774 980 848."