Domažličtí radní vzali na vědomí veřejné zakázky malého rozsahu realizované mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek.

Díky tomu městská organizace DTS pořídí nový nakladač Locust 903, jehož cena činí 979 tisíc korun bez DPH. „Předpokládaná cena byla jeden milion korun, přihlásili se čtyři dodavatelé,“ doplnil místostarosta Radek Wiesner s tím, že byla vybrána nejvýhodnější nabídka, kterou dala společnost Agrowest, a. s.

„Předpokládaná cena sekačky byla 410 tisíc korun a výběrového řízení se zúčastnili tři dodavatelé,“ informoval Wiesner.

Firma Agrowest dodá také již zmiňovanou travní sekačku Kubota GZD 15. „Cena sekačky činí 349 500 korun bez DPH,“ doplnil místostarosta.

Domažlické technické služby jsou příspěvkovou organizací, která se stará například o veřejnou zeleň, veřejné osvětlení, úklid a údržbu komunikací nebo také provozuje Sběrný dvůr v Domažlicích.