O novém znaku a vlajce, které budou symboly Luženiček a Luženic a podpoří identitu obce, rozhodnou svými hlasy sami občané. Vybírat mohou z pěti návrhů, vždy znaku a vlajky, které vypracovali dva heraldici.

„Občany jsme se všemi návrhy seznámili nejen na internetových stránkách obce, na vývěskách, ale vidět je mohli i v čekárnách autobusových zastávek v Luženičkách a Luženicích. Rozhodli jsme se občany požádat o spolupráci při volbě budoucího znaku a vlajky obce,“ říká starosta František Kopecký.
Luženičtí mají do konce února čas na rozmyšlenou, který z návrhů by se jim nejvíce líbil a nejvíce je oslovil.

„Do konce měsíce rozneseme do každého domu anketní lístky, jejichž prostřednictvím budou mít lidé možnost vyjádřit, jaký znak a vlajku by si přáli. Současně mohou projevit i svůj názor, ke kterému z návrhů by se přiklonili,“ vysvětluje Kopecký s tím, že anketa bude ukončena v polovině března.

Z pěti návrhů přiblížíme alespoň dvě varianty možné podoby znaku a vlajky Luženiček.

První znázorňuje figury dvou zlatých džbánků, které vypovídají o unikátním nálezu takzvaného Luženického džbánku v místních mohylách, jenž se tak stává jedinečným symbolem obou vsí. Luženická lokalita je mimo jiné řazena archeologicky mezi nejvýznamnější naleziště pravěkých sídlišť.

V druhé variantě se u dvou zlatých džbánků v pravém poli znaku objevuje nová figura a to hlava chodského psa. Tento symbol zřetelně vypovídá, že obě obce jsou nedílnou součástí Chodska a k této skutečnosti se, nejen národopisně, hrdě hlásí.