Nejen s chutí, ale i s novou vizí vstoupil v úterý odpoledne do třetí desítky let existence Svazek Domažlicko. Slavnostní shromáždění zakládajících členů i současných zástupců členských obcí hostila Chodská chalupa pod pomníkem J. S. Koziny.

„Přípravná jednání k ustanovení mezinárodního pracovního sdružení českých měst a obcí se uskutečnila na podzim roku 1991. Na sklonku roku 1992 byla podepsána zakladatelská smlouva sdružení s názvem Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském příhraničním prostoru ´Střed´. Předsedou byl schválen starosta Horšovského Týna Jiří Jánský, místopředsedou jeho kolega z Klatov Jan Vrána," připomněl předseda Svazku Domažlicko Libor Picka. Na stanovách sdružení se podíleli zástupci českých i bavorských obcí, v březnu 1993 je za českou stranu podepsal právě Jánský, za bavorskou pak starostové Reinhold Macho (Furth im Wald) a Hans Eibauer (Schönsee).

„Zakládajícími členy sdružení bylo 24 českých měst a obcí a osm bavorských. Společná jednání došla k tomu, že ke stagnaci společných projektů dochází z důvodů odlišné organizace samospráv," zdůvodnil Picka s tím, že po vstupu ČR do unie se situace diametrálně změnila a v roce 2003 bylo sdružení Střed přejmenováno na Svazek měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko .

„V současné době má svazek 44 členských měst a obcí se 43 333 obyvateli. Připravujeme spojení se svazkem Chodská liga a také s Akčním spolkem Čerchov. Společně chystáme strategii rozvoje příhraničí obou států na roky 2014 až 2020," podotkl Picka.

Na Hrádku nechyběli ani zástupci bavorské strany, konkrétně starosta Waldmün᠆chenu Markus Ackermann, jinak předseda Akčního spolku Čerchov i projektoví manažéři spolku Ines Niedziella a Klaus Zeitler.

„S ohledem na všechny překážky, které jsme museli překonávat, můžeme být hrdí na všechno, čeho jsme dosáhli a na úspěchy naší práce. Přestože byla období těžká, nyní nám pomáhá příznivý vítr a chceme dále pečovat o vybudované vztahy. Víme, jakou pozornost budí hlavně metropolitní centra, přesto se i nám v uplynulých letech podařilo úzce spolupracovat a chceme tak činit minimálně další dvě desítky let. Chceme ukázat, že i naše města a obce umí s metropolemi a dobou držet krok," prohlásil Ackermann.

„Dvacet let je věk, kdy člověk opouští dětská léta a rozhlíží se, co bude dělat v dalším životě. Rozšířenému společenství měst a obcí přeji dospělé kroky v budoucím desetiletí, dvacetiletí, století," popřál starosta Domažlic Miroslav Mach.

Přítomní si po oficiální části našli čas na přátelské posezení. Nechybělo občerstvení, přičemž majitel Chodské chalupy Václav Hrbáček překvapil a potěšil mnohé svým darem – grilovaným pašíkem.