Řízná dechovka Domažličanka a trubači Okresní myslivecké jednoty Domažlice dodávali svým vystoupením slavnostní nádech atmosféře, která panovala v sobotu po ránu v mlhou pokrytých Zahořanech při zahájení šestnácté Svatováclavské jízdy. I letos se jí účastnilo mnoho desítek jezdců na svátečně ozdobených koních i celá koňská spřežení.

V čele mnohohlavého průvodu stanul v roli patrona české země svatého Václava Matouš Dufek z Pasečnice. Své následníky nejprve zavedl k sedlické svatováclavské kapličce, kde podle staročeského zvyku přijal chléb a sůl.

Trasa poté vedla přes Bořice až na domažlické náměstí, kde se konal slavnostní akt přijetí Václavovy družiny. Účastníci letošní Svatováclavské jízdy si v podvečer užili společné posezení při harmonice opět v Zahořanech.