„Nejdůležitější období je od čtvrtka do neděle,“ uvedl domažlický farář Miroslaw Gierga.

Na dnešek připadá Zelený čtvrtek. Toto pojmenování do češtiny přišlo z německého jazyka. Symbolizovat má jarní období. „V Polsku se tento den nazývá Velký čtvrtek,“ připomněl domažlický farář zajímavý rozdíl mezi tuzemským názvoslovím a pojmenováním svátečního dne v jeho rodné zemi.
Dnes si křesťané připomínají poslední večeři Páně s apoštoly. „Mše se slouží z vděčnosti za poslední večeři a za svátost kněžství,“ vysvětlil Gierga.
Při ní se odnáší Kristovo tělo do zákoutí v kostele, které má připomínat Getsemanskou zahradu, ve které se poslední večeře konala.

Velký pátek je věnován vzpomínkám na Křížovou cestu a ukřižování Krista.

„V ten den se neslouží mše, věřící mohou políbit kříž, zpívají se pašije. Celý den se rozjímá o smrti Pána,“ popsal Gierga.

Tělo Páně se přesouvá do Božího hrobu, který symbolizuje postranní oltář v kostele. Až do soboty mohou věřící tento ´hrob´ navštěvovat.
Po západu slunce na Bílou sobotu začínají vigilie, což jsou slavnosti, které oslavují zmrtvýchvstání Krista.

„Venku se zažehává oheň, od nějž si své svíčky zapalují věřící, kteří s nimi vchází do kostela. V něm se světí voda pro potřeby křtu, který je symbolem Ježíšova vzkříšení,“ vysvětlil domažlický farář a dodal: „Zrovna teď v sobotu nás v domažlickém kostele jeden křest čeká.“

Od velikonoční neděle do následující neděle se vzkříšení oslavuje v rámci velikonočního oktávu (osm dní).

Symbolem velikonočních svátků je beránek, který je odvozen od znovunarozeného Krista – odtud známé pojmenování beránek Boží.

Zejména na vesnicích se dodržuje zvyk drkání, kdy děti s hlasitými zvuky, které vydávají dřevěné řehtačky a drkačky, nahrazují zvonění kostelních zvonů, které v období od čtvrtečního podvečera do sobotního západu slunce neplní svoji funkci – podle liturgie ´ odletěly do Říma´.

„V Domažlicích tento zvyk také dodržujeme a drkáním z věže zveme k modlitbě Anděl Páně. Známý zvuk dřeva bude možné slyšet na náměstí v pátek ve dvanáct hodin a v sobotu ve dvanáct a v osmnáct hodin,“ připomněl zvoník Tomáš Kadlec, který se pravidelně stará o zvonění v domažlickém arciděkanském kostele.