Posvěcení bylo součástí dopolední slavnosti, kterou zahájila mše svatá v kostele. Po jejím skončení se účastníci akce v průvodu vydali k hasičárně.
„Posvěcení sošky svatého Floriána je symbolickým dokončením stavby hasičské zbrojnice,“ uvedl starosta Libor Picka.

Bělský farář František Salášek poté připomněl: „Všichni lidé mají nějaký vzor, který je oslovuje. Hasiči mají svatého Floriána, který je vzorem konání dobra a pomoci druhým.“

Samotné posvěcení sošky provedl biskupský vikář plzeňské diecéze Josef Žák.„Když se řekne svatý, připomíná to dožínky. Svatý člověk vychází z nejkrásnějších zrn lidské osobnosti,“ uvedl duchovní. Poukázal i na spojitost mučednické smrti Floriána, kterému byl uvázán na krk balvan a byl shozen do řeky Inn, a symbolu vody, která je hlavním pomocníkem hasičů.

Záhy po tomto aktu byla vyzdvižena do průhledné skříňky, která je na budově zbrojnice. Svépomocí ji vyrobili bělští dobrovolní hasiči, za což jim poděkoval starosta Picka.