Firma, která se zabývá převážně výrobou pro automobilový průmysl, byla od druhého února letošního roku vedena v insolvenčním rejstříku jako před úpadkem a předevčírem na ni Krajský soud v Brně vyhlásil konkurzní řízení.

Firma začala propouštět některé zaměstnance začátkem roku i dříve. Valná hromada společnosti konaná dne 10. února pak rozhodla o zrušení společnosti s likvidací a oznámila Úřadu práce v Domažlicích, že propustí 69 zaměstnanců ke konci března. S propouštěním však začala dříve a zaměstnanci SVA Holýšov začali nečekaně plnit úřady práce už v lednu.

Mnohým z nich dosud firma dluží výplaty a odstupné a její závazky výrazně převyšují pohledávky.

Majetkové poměry SVA Holýšov vyšetřuje policie a výše majetku, kterým nyní firma v řízení insolvenčního správce disponuje, by měla být známa do konce měsíce dubna.