Tento obor škola otevřela před třemi lety a studentky měly poprvé možnost zvýšit si kvalifikaci už během svého studia.

„Studenti se mohu rozhodnout zcela dobrovolně, zda podstoupí přezkoušení, které jim umožní získat osvědčení o průvodcovské činnosti. Je to pro ně jakýsi bonus. Toto osvědčení jim otevře cestu, pokud budou chtít dělat průvodkyně po České republice u některé z cestovních kanceláří. Aby byly naprosto kvalifikované, musí ještě složit státní zkoušku z jazyka,“ uvedla učitelka Jana Gibfriedová, která spolu s Jaroslavem Šibrou a Zdenkem Hronkem z plzeňské agentury, jenž může osvědčení vydávat, tvořila zkušební komisi.

Zkouška nebyla jednoduchá. Dívky musely odpovídat na otázky týkající se marketingu a ekonomiky cestovního ruchu. Musely znát základní historické události a mít všeobecné zeměpisné znalosti. Součástí zkoušky bylo i zvládnutí modelových situací, na které jako průvodkyně musí umět reagovat.

Certifikovanou průvodkyní se stala i Eliška Hronková ze Zahořan. „Zkouška nebyla snadná, ale byla jsem připravená a zvládla jsem to. Průvodcovství bych se jednou chtěla věnovat. Mám ráda zeměpis a ráda cestuji,“ řekla.

Od příštího roku umožní škola složit tuto zkoušku nejen svým studentům, ale i veřejnosti.

„Cestovní ruch bude možné studovat i soukromě. Zájemcům poskytneme podkladové materiály i možnost zúčastnit se individuálních konzultací. Už máme zájemce z řad lidí, kteří už pro cestovní kanceláře pracují,“ vysvětlila ředitelka VOŠ, OA a SZŠ v Domažlicích Věra Prantlová.