Na financování tohoto pobytu se částečně podílel i Krajský úřad. Osmnáct žáků a dvě učitelky odlétli do Bruselu, kde už na ně čekaly vlámsky hovořící protějšky. Cílem bylo město Oudenaarde ve Flandrech.

Během návštěvy katolické školy (Bernardus College) měli žáci možnost porovnat oba školské systémy a pracovat v týmu. Vyučovací hodiny trvají padesát minut, žáci se nepřezouvají a přestávky musí trávit venku. V rámci výměnného pobytu, který trval sedm dní, navštívili města Bruggy, Ostende a Gent. Poslední den se uskutečnila návštěva Bruselu a vybraných evropských institucí.

Protože se jednalo o žáky z posledních ročníků, neměli s komunikací v angličtině žádný problém. Dovedli zaznamenat i rozdíly mezi Vlámy a Valony. Pobyt v rodině jim umožnil poznat i životní styl Belgičanů, který má vyšší úroveň a není tak hektický jako ten náš. Ani pro rodiče, kteří byli velmi milí a pohostinní, nebyla komunikace v angličtině velkou překážkou.

Díky sociálním sítím není v dnešní době problém udržet si nově vzniklá přátelství a zůstat v kontaktu. O tom, že se výměna vydařila, svědčí i slova jednoho z Belgičanů: „ I will miss you, guys!“ (Budete mi chybět, bando.)

Petra Šlajsová