Podobně laděnými slovy uvedl v pátek 16. listopadu místostarosta Domažlic Stanislav Antoš pietní akt u pamětní desky třetího odboje v parku pod Chodským hradem.

„Dnes to není jen svátek demokracie a svobody, ale také den navazující na události spojené se studenty, a to v letech 1939 i 1989. Jsem proto rád, že jsou tu dnes mezi námi studenti domažlického gymnázia.“ Právě dvěma studentům čtvrtého ročníku, Janě Veberové a Josefu Nejdlovi, předal slovo.

„Ačkoli jsme přelomové události z let ‘39 a ‘89 nezažili, považujeme je za velmi důležité a je nezbytné si je připomínat,“ řekl Josef Nejdl. „Obě výročí jsou neodmyslitelně spjatá se studenty.

Právě oni se totiž dokázali vzepřít nacistické okupaci a komunistické totalitě. Můžeme být hrdí na to, co se stalo,“ pokračovala Jana Veberová. Hrdost i uznání si zaslouží i ti, kteří napomohli plynulému přechodu od totality k získané demokracii.

Studenti však vzpomněli i na smutnější stránku události. „Vnímáme jako nesmírně smutné, že žádný z vrcholných představitelů komunismu nebyl souzen za své činy. Přesto to považujeme za lepší variantu oproti dění v Rumunsku, kde se situace dala přirovnat téměř až k občanské válce,“ zmínil Nejdl a dodal: „Považujeme komunismus za nejrafinovanější a nejnebezpečnější totalitní režim, který naši zemi kdy zasáhl, protože se s ním dokázala ztotožnit většina obyvatel. Tudíž proti němu ani nedokázala veřejně vystoupit.“

Právě mladá generace, která nezažila komunismus, by měla být dle názoru studenstva ta, která řekne, že období Československa v letech 1948 až 1989 bylo sužováno totalitou, která se v ničem neliší od dosud nenáviděného nacismu.

Laxnost a pasivita jsou těmi nejhoršími možnými postoji vůči obdobným režimům a situacím. Dokonce by takové postoje mohly ohrožovat získanou demokracii. Odpovídají tomu i celkové hodnoty volební účasti, která má rok od roku klesající tendenci.

Kromě studentů se k uctění státního svátku připojili zástupci města Domažlice, organizací a politických stran. Květiny k památníku přišel položit i pětadevadesátiletý František Wiendl, účastník druhého i třetího odboje a nositel vysokého státního vyznamenání. Při sametové revoluci se sám účastnil setkání a podporoval studentské demonstrace v Klatovech, ale jezdil i do Prahy na Václavské náměstí.