Venku se nošení můžeme ještě vyhnout, o poznání hůř jsou na tom ale školy, žáci i pedagogové. Roušku nesmí odkládat ve společných prostorách, když se přesouvají z hodiny na hodinu, do jídelny, na toaletu, do sborovny a tak dále.

Nošení roušek má však i stinnou stránku. Na negativní dopady upozorňují pedagogové domažlického Gymnázia Jindřicha Šimona Baara, kde kvůli nošení ochranných prostředků již několikrát zasahoval lékař. Učitelé i vedení nemíní přihlížet. Pedagogové napsali otevřený dopis o škodlivosti nošení roušek adresovaný přímo ministrům - ministrovi zdravotnictví a ministrovi školství. Níže najedete celé jeho znění, včetně podpisů.

Dočkají se odpovědi?

"S obsahem otevřeného dopisu - jak stvrzuje můj podpis - souhlasím. Co se ale týká toho, zda očekávám odpověď, jsem spíše skeptická," komentuje situaci sama ředitelka domažlického gymnázia Jana Štenglová.

Otevřený dopis ale není jediným a prvním krokem, který škola podnikla. "Po dvou neúspěšných pokusech oslovit pana ministra telefonicky, jsem využila doporučení jeho sekretářky, která mi sdělila, že se mám na pana ministra a hygieničku J. Rážovou obrátit mailem," doplňuje ředitelka Štenglová.

Na Jarmilu Rážovou a Romana Prymulu byl namířen jasný a srozumitelný dotaz. "Je opravdu nepřípustné používat během výuky ochranný štít jako ochranný prostředek horních cest dýchacích?" Tak začíná e-mail adresovaný výše uvedeným osobám od ředitelky domažlického gymnázia. Škola samozřejmě hygienicko-bezpečnostní nařízení a příslušná opatření dodržuje. "Nesnáším nerespektování pravidel a odmítám vést žáky k témuž. Tento postoj ovšem mě, a tím i naši školu, staví do naprosto neudržitelné situace," pokračuje ředitelka v e-mailu adresovaný Prymulovi a Rážové.

V Plzni byli vyhlášeni krajští vítězové Firmy roku. Mezi živnostníky zvítězil Jiří Rumler.
Nejlepší firma vyrábí ekologické plenky

Jenže následky způsobené nošením ochranných prostředků nelze ignorovat.

"V minulém týdnu 3 žákyně zkolabovaly, dnes jednu žákyni v bezvědomí odvezla RZS do nemocnice, druhou po poskytnutí první pomoci ošetřila přivolaná lékařka," vypíchla Štenglová jako první z bodů.

Zde jsou další, které nelze opominout, a které byly zaslané ředitelkou na nejvýše povolaná místa.

"v okolních (a po republice mnoha dalších )školách se zcela samozřejmě povinnost nosit roušku při výuce nerespektuje, jsme pro smích - na webových stránkách jihočeské KHS je oficiálně uvedeno, že štít lze za stanovených (pro nás velmi přijatelných) podmínek používat na internetu (naposledy dnes v Prachaticích) jsou pochvalné komentáře, které oceňují pohotovost škol/zřizovatelů, kteří sic! pochopili, že štíty jsou velkou úlevou pro žáky i učitele; uvádí se, že to bylo dokonce po dohodě s hygienou jsme okresem (Domažlice)s nejmenším rozšířením nákazy (své peklo jsme si již prošli na jaře), přesto slibovaný Semafor pro nás nemá žádný smysl - iniciativou učitelského sboru jsme se na Vás, pane ministře,a na rezortního ministra Plagu obrátili formou otevřeného dopisu, který reflektuje výše popsaný stav, a věříme, že pochopíte vážnost celé situace."

Zde je pak celé znění dopisu obsahující i tabulku o působení určitého množství CO2 na lidský organismus:

Nesouhlas s plošným nošením roušek při výuce

Vážený pane ministře,

my, níže podepsaní, respektujeme vládní nařízení ohledně použití ochrany dýchacích cest proti šíření koronaviru. Nicméně považujeme používání roušek při výuce v málo dotčených regionech za neadekvátní.

Osobně jsme měli možnost ověřit, že dlouhodobé nošení roušek komplikuje vyučovací proces na straně učitelů i žáků (zhoršení srozumitelnosti způsobující možnost mylného výkladu informací, nemožnost odezírat při výuce cizích jazyků artikulaci učitele kvůli správné výslovnosti). Navíc vzhledem k často nesprávné manipulaci s rouškami se snižuje efektivita jejich použití.

Za zdaleka největší problém však považujeme vysokou koncentraci CO2 ve vdechovaném vzduchu pod rouškou. Vyhláška č. 20/2012 sb. stanovuje limit koncentrace CO2 ve vnitřním vzduchu na 1500 ppm. Pokusným měřením při laboratorních pracích jsme společně se studenty pod rouškou opakovaně naměřili hodnoty vysoce přesahující 50 000 ppm, přičemž uváděná bezpečná hranice neohrožující zdraví je 5 000 ppm. V níže přiložené tabulce (viz tab. č. 1) uvádíme možné zdravotní důsledky zvýšené koncentrace CO2.

Vzdělávací proces vyžaduje soustředění a mozkovou činnost, která bez dostatečného přísunu kyslíku není fyziologicky možná, proto i hodnocení výkonu žáků je znevýhodňující. Pomineme-li možná zdravotní rizika, prohlašujeme, že za těchto podmínek nemůžeme s plnou zodpovědností ručit za výsledky vzdělání žáků.

Chápeme nutnost nošení roušek v regionech, kde hrozí komunitní přenos nemoci Covid-19, ale v málo dotčených regionech se nám to jeví jako zbytečné hazardování se zdravím nenakažených.

Proto Vás naléhavě žádáme o znovuprojednání plošného zavedení roušek se zohledněním situace podle vládou navrženého epidemiologického semaforu případně podle rozhodnutí oblastních hygieniků.

Účinky CO2 na lidský organismus, zdroj: www.enectiva.cz

Koncentrace [ppm] Účinky

1000–2000 nastávají příznaky únavy a snižování koncentrace

2000–5000 nastávají možné bolesti hlavy

5000 maximální bezpečná koncentrace bez zdravotních rizik

> 5000 nevolnost a zvýšený tep

> 15000 dýchací potíže

> 40000 možná ztráta vědomí

V Domažlicích 24. září 2020.

S pozdravem a přáním pevného zdraví,

Mgr. Tomáš Javorský, Mgr. Petra Šlajsová, Mgr. Eva Machová, Mgr. Sylva Vágnerová, Mgr. Dana Fraňková, Mgr. Marina Mrázová, Mgr. Blanka Zelenková, Mgr. Hana Jano, Mgr. Jaroslava Vondrašová, Mgr. Jana Váchalová, Nikola Váchalová, Ing. Josef Šerlovský, Mgr. František Novák, Mgr. Radka Kortusová, Mgr. Jaroslava Žáková, Mgr. Pavlína Martincová, Mgr. Zdeňka Němečková, Mgr. Jana Štenglová, Ing. Hana Slachová, Mgr. Jaroslav Stýskal, Mgr. Petr Diviš, Mgr. Martina Svobodová, Mgr. Petra Váchalová, Mgr. Petra Černá, Mgr. Jaroslava Vecková, Mgr. Josef Johánek, Mgr. Kamil Jindřich, RNDr.. Michala Králíčková, PhDr.Patricie Wischenbart, Jan Pek