Projekt naučné stezky zaniklou obcí Lučina – skanzen odhalené minulosti postoupil o krůček vpřed, jeho celková realizace však ještě nějaký čas potrvá.

„Nyní jsou hotové téměř všechny průzkumy. Zdeněk Procházka nám zpracoval nálezovou zprávu, projektant – architekt Volf z Domažlic – nám zpracovává přímý návrh naučné stezky, základy nálezových zpráv. Už jsme u něj byli a viděli jsme prvotní návrhy. U akademické sochařky Jahodové jsme objednávali repliku sochy svatého Jana Nepomuckého, která se vrátí na podstavec. Replika by měla být dokončena v srpnu příštího roku,“ informovala Deník Zuzana Langpaulová ze Svazku Domažlicko, který projekt zastřešuje.

Na duben a červen se přímo v Lučině chystají projekce se studenty z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a z pasovské univerzity, kteří studují obory týkající se historie. Studenti zde budou natáčet reportáž, jejímž smyslem je interpretace dějin a historie na konkrétních místech, v tomto případě osídlení a osudy v pohraničí. V rámci studentského projektu budou hovořit s místními rodáky a pamětníky.

Studenti si sami najdou různé archivní materiály, které následně zpracují do krátké reportáže, která bude poté veřejně přístupná ke zhlédnutí na internetu. V dubnu se zde studenti zdrží na celý týden.

Další studentská akce se chystá na červen, kdy jihočeští i pasovští studenti připraví zážitkový vzdělávací program pro žáky z Domažlicka.

„Mluvili jsme o tom, že zřejmě oslovíme Gymnázium J. Š. Baara v Domažlicích a na studentské projekty pozveme zhruba čtrnáctileté a patnáctileté studenty. Cílem je přiblížit jim historii na konkrétních osudech ve spojitosti s konkrétním místem,“ doplňuje Langpaulová.

Finální podoba návrhu naučné stezky by měla být hotová do konce letošního srpna.

„Myslím si, že možná už na jaře bude mít pan Volf konkrétnější podobu,“ uzavírá Zuzana Langpaulová.