Oslovili jsme starosty zmíněných obcí a zeptali se jich i na to, které akce považují za nejdůležitější a chtějí se na ně zaměřit.

Některé z projektů budou podle čelných představitelů obcí dokončeny již letos, u většiny však bude úspěšné dokončení či alespoň započetí projektů záležet na získání dotací z příslušných dotačních titulů, stavebních povolení a podobně.

Domažlice

• Projektová dokumentace na přestavbu pivovaru
• Digitalizace kina Čakan
• Revitalizace sídlišť Kozinovo pole a 17. listopadu
• Další etapa renovace plaveckého bazénu
• Rekonstrukce Máchovy ulice
• Opravy před klášterem, v Baarově, Hradské a Chodské ulici
• Obnova cest na Baldov a Nevolický vrch.

„Záleží na tom, zda získáme peníze z dotačních titulů. Musíme rozhodnout, co je pro město priorita – zda opravy komunikací v ulicích, sál v MKS nebo plavecký bazén." - Miroslav Mach

Horšovský Týn

• Půdní vestavba v ZUŠ
• Rekonstrukce kláštera a vybudování bytů pro seniory
• Zateplení mateřské školy
• Rekonstrukce Plzeňské ulice
• Podpora vybudování obchodního domu

„Chtěli bychom začít s rekonstrukcí kapucínského kláštera – jde o rekonstrukci vlastního kostela, která zabere možná tak tři čtyři roky, a především o vybudování 13 malometrážních bytů pro seniory. Šlo by o rozšíření Domova s pečovatelskou službou. Máme na stole žádosti a víme, že je to věc, kterou lidé opravdu chtějí." – Josef Holeček

Postřekov

•  Projektová dokumentace na rekonstrukci ZŠ za tři sta tisíc korun
• Výměna dveří v ´obchoďáku´
• Úpravy okolo ´obchoďáku´, parkoviště, silnice, zelené plochy  za sedm set padesát tisíc korun
• Nové chodníky v obci

„V letošním roce se zaměříme na věci, které už roky občanům slibujeme a nedošlo na ně kvůli důležitějším investičním akcím. Tento rok se ale budeme spíše klonit k rekonstrukci základní školy, což obnáší získání státní dotace, neboť její zvelebení by mělo přijít na zhruba 10 milionů korun." – František Friš

Kdyně

• Přestavba bývalé chemičky na vzdělávací centrum
• Rekonstrukce Tochorovny na byty s pečovatelskou službou
• Stavba sportovního hřiště s umělým povrchem ve Starci
• Vybudování nového zázemí na koupališti ve Smržovicích

„Největší letošní akcí ve Kdyni je rekonstrukce bývalé chemičky, kde chceme vybudovat  knihovnu, vzdělávací centrum a školní družinu. Orientační cena této stavby je třicet milionů korun, ale podařilo se nám získat dotaci z ROPu – Obnova starých budov ve výši téměř osmdesáti procent." – Jan Löffelmann

Holýšov

• Rekonstrukce rehabilitace
• Opravy komunikací v obytné zóně Na Terasách
• Přemístění sběrného dvora
• Částečná oprava staré radnice
• Rekonstrukce Máchovy ulice
• Zakoupení čistícího vozu
• Budování muzea
• Naučná stezka
• Vrt na pitnou vodu

„Lidé určitě uvítají rekonstrukci zastaralé rehabilitace ve zdravotním středisku, která vyjde na jeden a půl milionu. Chceme pokračovat v opravách komunikací a udělat kus práce i na staré radnici, protože letos slavíme 740 let."  – Antonín Pazour