Právě jim byla proto určena veřejná prezentace studijních nabídek a pracovních příležitostí s názvem Od vzdělání k zaměstnání, kterou již pošesté pořádala Okresní hospodářská komora Domažlice ve spolupráci s městem a úřadem práce v Domažlicích.

V sále domažlického  kulturního střediska se včera prezentovaly všechny střední školy a učiliště z našeho regionu, stejně jako tři firmy, v nichž by budoucí studenti těchto škol mohli najít uplatnění. Většina škol a učilišť se prezentovala zábavnou formou a řadu věcí si mohli návštěvníci doslova osahat.

„Kromě  našich se zde letos představilo i deset mimokresních škol.  Zájem je letos obrovský a velmi milé je, že chodí mnohem více rodičů a také žáci mají zájem, protože jich přichází hodně individuálně. Bohužel hodně klesl zájem firem. Zřejmě se dostaly do situace, kdy mají málo práce, která stačí pouze pro jejich zaměstnance," vysvětlila ředitelka Okresní hospodářské komory Domažlice Dana Vogeltanzová.