Malé obce velmi zvažují jakýkoliv úvěr. Nechtějí se zbytečně zadlužit a pak nemít možnost dostát svým závazkům. V tomto duchu hospodaří i ve Stráži u Domažlic, a proto schválili pro rok 2011 vyrovnaný rozpočet ve výši 1,97 milionu korun.

„Nejprve musíme zajistit řádný chod obce, což znamená uhradit nejen příspěvky obcím za žáky mateřských a základních škol, ale zajistit také pitnou vodu, odvádění odpadních vod, odvoz odpadů, veřejné osvětlení a provoz veřejné dopravy,“ říká starosta Stráže Luboš Mleziva s tím, že jen uvedené položky ukrojí z rozpočtu kolem 450 tisíc korun.

Strážští, kteří neprovozují mateřskou ani základní školu, odvedou okolním obcím kolem 140 tisíc korun jako příspěvek na neinvestiční náklady. Obec vlastní někdejší školní budovu, kde sídlila v minulosti také kampelička.

Jako škola sloužila ještě před výstavbou domažlické školy v ulici Msgre B. Staška, kdy základní vzdělání potřebovaly silné populační ročníky 1976 a 1977. Tehdy do Stráže docházelo několik ročníků dětí. Ani dnes není budova opuštěná, sídlí v ní firma na výrobu péřových ložních souprav, již založil před 20 lety německý podnikatel.

„Právě budovy školy se týká naše letošní největší investiční akce. Chceme peníze, které utržíme za pronájem, vkládat zpět do nemovitosti. V minulosti se tam vyměnila okna za plastová a opravila střecha. Chceme objekt dále vylepšit, to znamená opravit fasádu a opatřit ji novým nátěrem. Podařilo se nám navíc na uvedené práce získat dotaci 190 tisíc korun od Plzeňského kraje, což nás nejen potěšilo, ale i hodně pomohlo,“ zakončil starosta Mleziva.

#nahled|https://g.denik.cz/16/ad/0324_str____kola2_denik-630.jpg|https://g.denik.cz/16/ad/0324_str____kola2.jpg|Památkou na školu a kampeličku jsou nápisy dodnes patrné na fasádě. Zatímco školní vstupní dveře zůstaly, ty od kampeličky byly kdysi zazděny.#