Pokud by nyní v Domažlicích nebyly k dispozici pro rychlý zásah sanitka ani hasiči, bude moci nově dispečer záchranářů k pacientovi povolat hlídku městské policie.

Strážníci prošli odborným školením záchranářů, které se zaměřilo především na použití defibrilátoru, který mají nově ve své výbavě od loňského listopadu. Součástí kurzu bylo i procvičení poskytnutí první pomoci.

„Chci, aby náš personál byl všestranně proškolený, schopný poskytnout první pomoc všemi dostupnými prostředky. Kromě toho jde také o přípravu na spuštění projektu tísňového tlačítka pro seniory, který plánujeme na první čtvrtletí příštího roku," konstatoval velitel Městské policie v Domažlicích Petr Kubal.

Defibrilátor, který je schopný detekovat tep srdce, vyhodnotit ho a stanovit výboj, který srdeční tep uvede do původního rytmu, je podle záchranářů velmi důležitou pomůckou při poskytování první pomoci.

Městská policie ho získala před jedenácti měsíci. Jako sponzorský dar ho strážníci dostali od podnikatele Jiřího Macháčka.
Nebyl to jeho první podobný dar. Podporuje klenečské zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Robinson. Domažlické nemocnici před časem poskytl peníze na nákup přístroje, který dokáže určit polohu plodu v děloze matky.
„Když se v podnikání daří, proč nenasměřovat peníze tam, kde pomohou? Rozhodl jsem se podporovat aktivity pro děti a seniory," říká Jiří Macháček.

Defibrilátor přišel na 33 tisíc korun.
„Nebývá obvyklé, že by městská policie získávala tak hodnotné sponzorské dary, o to víc si ho vážíme," konstatoval při jeho převzetí domažlický místostarosta a zastupitel pověřený řízením městské policie Zdeněk Novák.