Strážníci Městské policie Domažlice v zimních měsících pravidelně zintenzivňují kontroly těchto oblastí v katastru města.

„Strážníci u těchto objektů kontrolují zejména uzamčení vstupních vrátek a vizuálně zkontrolují rovněž způsob zabezpečení samotné chaty, případně dalších přilehlých objektů. Zvýšenou pozornost strážníci během kontrol věnují především oknům, okenicím a balkonům, což jsou potenciálními nežádoucími návštěvníky nejvíce „zranitelná" místa," popisuje preventistka domažlické městské policie Věra Říhová.

„Je dobře, že tu městští policisté procházejí. Teď v zimě je tu velmi málo majitelů, tak je kontrola důležitá. Asi před dvěma lety sousedovi z kolny zmizelo nářadí a nějaké barvy. Taky to bylo v zimě, někomu se to hodilo a zřejmě to prodal někde v hospodě za pár piv," popisuje Jaroslav Chudý.

Strážníci při poslední, únorové, kontrole prověřovali nemovitosti ve třech zahradnických lokalitách: Na Kavkaze nad tratí, U Vodárny (směrem k Havlovicím) a Pod Vavřincem.

„Všechny kontrolované objekty byly řádně zabezpečeny a nejevily známky žádného násilného vniknutí. Strážníci v zahrádkářských koloniích nezaznamenali ani pohyb neznámých či podezřelých osob, což potvrdili rovněž přítomní majitelé zahrad, které strážníci na místě v době kontroly zastihli," shrnula Říhová.

Kontroly podobných lokalit budou pokračovat i nadále, a to opět v denních i v nočních hodinách.

„Pokud strážníci při kontrole zjistí narušení některého z kontrolovaných objektů, předají informaci strážníkovi s územní odpovědností za okrsek, ve kterém se daný objekt nachází, a okrskový strážník následně vyrozumí majitele o narušení jeho objektu," dodala preventistka Městské policie Domažlice.