„Akce zaměřené na osoby bez domova pořádáme s cílem je osobně kontaktovat, dotázat se na jejich zdravotní stav, případné potřeby či praktické rady, které by jim pracovnice odboru mohly poskytnout," říká mluvčí Městské policie Domažlice Věra Říhová.

Strážníci mají místa pobytu domažlických bezdomovců dobře zmapovaná.

„Provádíme tam časté kontroly z důvodu možného výskytu hledaných osob či odcizených věcí. Všem osobám bez domova jsme nabídli možnost pobytu v azylovém domě, kterou však, s ohledem na nutnost respektování stanovených pravidel, všichni razantně odmítli s vyjádřením, že pravidla azylových domů respektovat nechtějí – stávající způsob života jim plně vyhovuje, jsou s ním spokojení a o žádnou pomoc nestojí," konstatovala Říhová.

„Druhá preventivní akce byla zaměřená na mládež a její nežádoucí chování spojené s kouřením, požíváním alkoholu či drog, návštěvami heren a podobných podniků. Proběhla kontrola parků, heren a jiných lokalit, kde se na základě poznatků strážníků mohou zdržovat osoby mladší 18 let," popsala mluvčí.
Snahou při kontrolách u těchto osob je zabránit pití alkoholu, kouření cigaret, požívání drog či hraní hazardních her.

„V rámci poslední preventivní akce nebylo ze strany dětí odhaleno žádné protiprávní jednání, což je velice pozitivní zjištění," konstatovala Říhová.