Vyhlášení ankety, která od jara až do konce letošního září hledala strom s nejsilnějším příběhem, tentokrát z řad „Stromy svobody“, se v minulém týdnu uskutečnilo v rámci festivalu EKOFILM v prostorách Hvězdárny a planetária Brno.

Mezi zúčastněnými zástupci měst a obcí nechyběl ani kdyňský starosta Jan Löffelmann, který se na slavnostní vyhlášení ankety do Brna vypravil společně s tajemnicí kdyňského úřadu Dagmar Bauerovou.

Z celkových 1322 nominovaných stromů jich pouze dvanáct postoupilo do finále a byla mezi nimi také kdyňská „strážkyně padlých“.

Titul Strom roku již podruhé zamířil do Velkých Opatovic. Zdejší „Zádvorská lepa“ se o něj zasloužila svými 26 242 hlasy! „Lípa svobody u pomníků“ si však ve finále nevedla vůbec špatně; ve výsledku totiž obsadila celkově pátou příčku s 2 760 hlasy.

V letošním ročníku ankety Strom roku 2018 se podařilo získat částku 2 576 571 Kč. Dle počtu získaných hlasů obdrží každý z finalistů určitou částku, která bude vhodným způsobem využita.

„Získané finanční prostředky použijeme na údržbu lip, které se nacházejí na kdyňském náměstí,“ prozrazuje kdyňský starosta Jan Löffelmann.