To je zasvěceno Panně Marii Bolestné. V liturgickém kalendáři slaví církev tento svátek k 15. září, ovšem letošní pouť slavili věřící až následující neděli 20. září.

Poutníci se sjeli z různých koutů obou okresů – Domažlicka i Klatovska. Hlavním celebrantem poutní bohoslužby se stal monsignor Miroslav Kratochvíl a jako vždy mši svatou sloužil venku u kamenného oltáře.

Kaplička, u které se nachází stálý pramínek vody, byla v roce 2018 zrekonstruovaná. Opravila se střecha a omítky a nová je i věžička na střeše. Nicméně Dobrá voda je vyhledávané místo nejenom poutníky, ale i turisty, a to po celý rok. Často se zde uzavírají i sňatky.

Mši pak Miroslav Kratochvíl zakončil požehnáním, ale i poděkováním Pocinovicím, že se o poutní místo vzorně starají a pozval všechny na pouť konanou v příštím roce.

M. Matějková