Několik stovek lidí se sešlo, aby v tomto nedělním dopoledni, na prostranství u kaple zasvěcené Panně Marii Bolestné, slavili pouť a slavnostní bohoslužbu.

Každý rok je zvykem, že mši svatou slouží jiný celebrant. Letos byl pozván na mši svatou P. Lobkowicz z kláštera v Teplé. Ten však byl, dle slov vikáře Miroslava Kratochvíla, odvolán do Říma, a tak se této role hlavního celebranta zhostil sám vikář Miroslav Kratochvíl. Kromě P. Kratochvíla byl aktivním účastníkem bohoslužby také Msgre Vladislav Sysel. Mši svatou sloužili jako obvykle venku u kamenného oltáře. Bohoslužby se zúčastnili také němečtí poutníci z obce Schwarzach, která je partnerem Pocinovic. Jejich starosta pan Alois Böhm, přednesl druhé čtení v německém jazyce.

Ve své promluvě zdůraznil pan farář, že máme následovat kříž Ježíše Krista a odkaz Panny Marie, pomáhat a být potřební nemocným, opuštěným a chudým.

Mši svatou doprovázela hudbou dechová kapela a poutníci zpívali písně K nebesům dnes zaleť písni a Pojď k Spasiteli. Na závěr zazněla známá píseň Otče náš, vyslyš nás, která opěvuje Pannu Marii a svatého Václava.

Na cestě k Pocinovicím stálo několik stánků s občerstvením, sladkostmi a dárkovými předměty.

Na závěr poděkoval pan vikář hasičům a obci Pocinovice za to, jak se o toto poutní místo dobře starají. Hasiči též připravili stan nad oltářem a lavičky pro účastníky mše svaté.

Modlitba, Boží slovo, zpěv poutníků a setkání s přáteli, to byla zase další krásná dobrovodská pouť.

Martina Matějková