Projít celou stopadesátiletou historií kdyňských ochotnických divadel bude moci každý, kdo od 9. listopadu do konce roku navštíví muzeum Příhraničí ve Kdyni.

Expozici, jež mapuje dlouholetou činnost kdyňských ochotnických souborů připravuje v těchto dnech Karel Fiala a Rudolf Šlajer, kteří jsou též hlavními aktéry velmi oblíbených setkání kdyňských pamětníků. „Fotografie a informace, které přiblíží, jakou tradici ve Kdyni ochotníci měli, bude patrná ze šestnácti panelů na něž jsme všechny materiály, získané od pamětníků a bývalých ochotníků umístili chronologicky. Nechybí zde ani poznatky z místních kronik,” říká Karel Fiala.


Ochotnické divadlo fungovalo ve Kdyni od roku 1854 až do roku 1990, kdy bohužel zaniklo.
„Éra ochotníků v těchto letech skončila nejen proto, že se změnila společenská doba, ale i lidé, kteří se divadlu věnovali zestárli a nejdůležitější režiséři jako byl Karel Polanský, Miloš Veber a Svatopluk Beneš zemřeli. Zbývající členové už nedokázali v činnosti pokračovat,” pokračuje Fiala.
O tom, že mělo ochotnické divadlo ve Kdyni opravdu věhlas, svědčí i známé herecké osobnosti, které ve Kdyni ve dvacátých letech minulého století hostovali.


„Jezdila k nám hostovat Otýlie Beníšková, tehdejší členka plzeňského divadla. S kočovnou společností sem ve dvacátých letech zavítal i Jaroslav Vojta, který zde zahrál své první představení,” říká Fiala.

Nejhranější hrou kdyňských ochotníků byli Naši furianti a tato hra také ukončila činnost spolků.
„Možná, že výstava někoho inspiruje a nabudí k tomu, aby bylo ochotnické divadlo ve Kdyni znovu obnoveno. Byl by to pro naše město určitě zajímavý kulturní přínos,” dodávají oba tvůrci výstavy.


Místní lidé mají ochotnické divadlo rádi. Svědčí o tom i obrovský zájem o představení například domažlických, černíkovských nebo horšovskotýnských ochotnických souborů, které jsou ve Kdyni častými hosty. Velice oblíbené jsou i zájezdy do profesionálních divadel v Praze nebo Plzni, které Kdyňští pravidelně pořádají.