Těžařská firma, která kácí dřevo v haltravských lesích, se opakovaně stala terčem kritiky občanů.

„V Domažlickém deníku jsem si před časem přečetl článek o tom, jak to vypadá pod Haltravou při těžbě dřeva v Lesích České republiky. Bylo tam uvedeno, že bude vše dáno do pořádku. Člověk se diví, jak vypadá ´cesta daná do pořádku´ dle vašeho nedávného článku. Pro ilustraci jsem vše vyfotil," doplnil čtenář pan Jan s tím, že první zářijovou neděli se nedalo po cestě projít.

Deník se proto obrátil na odbor životního prostředí (OŽP) domažlické radnice.

„Udělám tam místní šetření a zjistím skutečný stav, abych na tuto stížnost mohl reagovat. Teprve poté zaujmu stanovisko," sdělil Bohumil Záhrobský, jenž má na starosti otázku lesů.

A zde je výsledek šetření.

„Na základě zaslaných fotografií jsem provedl šetření v místě spolu se správcem Lesů České republiky. Tam, kde byl na snímku na cestě zaparkovaný harvestor, už nestál. Jednalo se o úvozovou cestu sloužící pro lesnické hospodaření, což je prvořadé. Na cestě označené jako poškozená, se nalézaly pouze těžební zbytky. Kdo jde do lesa, musí počítat s tím, že může narazit na různé překážky. I když je tam turisticky značená trasa, nemusí být úplně ideální, návštěvník lesa by se měl před cestou vybavit. Jestliže tam stál harvestor v cestě, dal se obejít, i když je pravda, že po obou stranách se nacházela houština, ale jen malý lesní porost," uvedl Záhrobský.

S lesním správcem prý identifikovali a navštívili všechny lokality zobrazené na snímcích.

„Jednalo se tam o jednu starší louži, která vznikla vlivem vyježdění při klasickém lesním hospodaření. Tyto cesty se opravují průběžně. Pokud dojde k jednorázovému poškození cesty, musí dojít k její opravě. V místech znázorněných na fotkách se nejednalo o poškození tohoto charakteru. Přesto jsme se domluvili s právnickou osobou, která těžbu dříví provádí, že vyspraví jednu úvozovou cestu. Pročistili také sběrný příkůpek, který v době dešťů sbírá vodu a převádí ji přes cestu," podotkl pracovník OŽP Domažlice.

Podle jeho slov je vstup dle lesního zákona na vlastní nebezpečí. „V dané lokalitě skutečně k poškození přírody nedošlo," uvedl Deníku resumé z šetření Záhrobský.

Připustil však, že poškození přírody při těžbě dříví jejich úřad už registroval. „Bylo to v předchozích letech v jiných místech a v současnosti se všechny problémy odstraňují průběžně," zakončil.