Tamní děti si připravily básničky, hudební i taneční vystoupení.

„Básničku recitovaly Markétka Bauerová, Verunka Duchková a Davídek Bauer, Adélka Weisová zahrála na housle, Tomášek Weis na klarinet, Nikolka Němcová stepovala," popsala místostarostka Andrea Bauerová. „Společně pak děvčata secvičila s paní Jarmilou Veselou taneční sestavičku na píseň od Dády Patrasové," dodala s tím, že každá z přítomných dam obdržela květinu.
Součástí večera bylo i posezení nad kronikou.

Přítomní si připomněli akce, které se ve Štichově konaly v loňském roce. S tím je seznámila místostarostka Andrea Bauerová, která je zároveň kronikářka obce. K nahlédnutí byla kronika a její fotodokumentace, nechybělo ani velkoplošné promítání fotografií a videozáznamů.