Na sobotní večer připravil místní sbor dobrovolných hasičů pouťovou zábavu. K poslechu a především k tanci hrála Holýšovská trojka.

Jak již bývá u nás zvykem, nechybělo ani půlnoční překvapení štichovských žen a mužů.

Nedělní odpoledne sloužil staňkovský farář Wojciech Pelowski mši svatou a od patnácti hodin zahrála Mladá dudácká muzika ze Strakonic známé lidové písně ze Strakonicka i Domažlicka.

Pouť ve Štichově.

Nedělní program podpořila Místní akční skupina – MAS Radbuza z grantového dotačního titulu. Nechyběly ani pouťové atrakce a střelnice, cukrová vata, občerstvení.

Děkujeme všem, kteří se do Štichova přišli podívat. Těšíme se na další setkání.

Andrea Bauerová