„Rok 2015 byl pro místní sbor velmi bohatý a pestrý," uvedla Andrea Bauerová, jedna ze třinácti žen štichovského hasičského sboru, který má celkem čtyřicet dva členů a členek. „V obci se konal hasičský bál, sbor se účastnil okrskové hasičské soutěže v Holýšově a také pořádal tradiční pouťovou taneční zábavu," popsala.

Hasiči na valné hromadě neopomenuli ani odměnit své kolegy za zásluhy. Snímky dole zachycují oceněné členy: Lenka Vrzalová, Zuzka Chvalová a Štěpánka Volenová získaly čestné uznání sboru. Václav Toman získal medaili za věrnost 20 let u sboru, Ladislav Šindelář, Jan Hrubý a František Žabka pak za věrnost 30 let u sboru.

Valná hromada SHD Štichov.

Valná hromada SHD Štichov.