Nejprve jsme navštívili národní kulturní památku – jízdárnu ve Světcích.

Dozvěděli jsme se zajímavosti o původním majiteli jízdárny – polním maršálu Alfrédu I. Windischgrätzovi, prošli jsme hlavní halou jízdárny, nad kterou se rozprostírá unikátní krov s tzv. lucernou, nahlédli do stájí a bývalých postrojových komor a pokochali se výhledem z nejkrásnější místnosti, kterou je knížecí lóže.

Na závěr nás čekala unikátní výstava Císařův pekař a Pekařův císař, kde jsme si prohlédli kostýmy, rekvizity, inventář a nábytek z filmů.

Poté jsme se vydali po 144 schodech na rozhlednu Vysoká u Tachova. Jedná se o 28 metrů vysokou ocelovou rozhlednu ve tvaru přesýpacích hodin, 564 metrů na mořem.

Navštívili jsme také honosné prostory bývalé knížecí rezidence rodiny Windischgrätzů v tachovském zámku. Nahlédli jsme i do vnitřních prostor původní hradní věže.

Poděkování patří všem účastníkům a hlavně Pavlu Voltrovi, bezvadnému průvodci po tachovských památkách.

Andrea Bauerová