Nejinak tomu bylo například ve Štichově. Zde se koledníci Tomáš Weis (Kašpar), Adéle Weisová (Baltazar) a Markéta Bauerová (Melichar) procházeli od domu k domu a vinšovali lidem štěstí, zdraví, dlouhá léta.

Tříkrálovou sbírku pořádala Charita Česká republika ve spolupráci s Diecézní charitou Plzeň zprostředkovanou manželi Glacovými z Holýšova, díky nimž se sbírka konala i ve Štichově.

V letošním roce podpora putuje na dva sociální projekty. Prvním z nich je podpora Domova pro matku a dítě v tísni v Havlovicích a druhým umožnění terapie a nákup pomůcek pro Jonáška Klečku z Plzně s fyzickým a psychickým postižením.

Děkujeme mnohokrát za vřelé přijetí a přispění.

Andrea Bauerová