Nejenom Štichovští, ale i občané z nedalekých obcí vyrazili na každoroční „nordic walking“ pochod s turistickými holemi. „Letos se našeho výletu zúčastnilo zhruba šedesát turistů a zájemců,“ prozradila Deníku občanka Štichova Andrea Bauerová.

NORDIC WALK pochod zakončili ve velkokapacitním kravínem ve Staňkově, kde si celá výprava pořídila společnou fotografii.

Skupina vyrazila na desetikilometrovou trasu přes takzvanou „Ameriku“ a letištní plochu do Staňkova. Tady na výpravu čekala již domluvená návštěva a prohlídka nově otevřeného velkokapacitního kravína a bioplynové stanice místní zemědělské společnosti Agro Staňkov a.s.

„Rádi bychom tak poděkovali panu řediteli Václavu Hauserovi za čas, který nám věnoval. Za prohlídku, podrobný výklad a malý dárek,“ zmínila účastnice výpravy.

Na početnou výpravu čekalo na závěr připravené posezení s pohoštěním v sále bývalé štichovské školy.