Na programu oslav bylo slavnostní přivítání starostou štichovského sboru Josefem Bernklauem, starostou obce Ladislavem Šindelářem i hosty, senátorem Janem Látkou, radním Plzeňského kraje a místostarostou Staňkova Jaroslavem Šobrem a starostou Okresního sdružení hasičů Domažlice Václavem Kalčíkem. Starosta obce seznámil přítomné s historií sboru i jeho současností, minutou ticha jsme uctili památku zesnulých členů a ocenili nejstarší členy sboru za obětavou a dlouholetou práci u sboru, a to: Antonína Koláře, Václava Bublu, Václava Weise, Františka Žabku a Josefa Bernklaua.

Po přivítání přišel na řadu požární útok sborů ze Štichova, Kvíčovic, Všekar, Neuměře, Ohučova a Dnešic. Své zásahy předvedlo dvanáct družstev + družstvo mladých hasičů z Holýšova. Výsledky: Ženy: 1. Dnešice, 2. Štichov, 3. Kvíčovice, Veteráni: 1. Neuměř, 2. Štichov, Muži: 1. Dnešice, 2. Neuměř, 3. Všekary, 4. Horní Kamenice, 5. Štichov, 6. Kvíčovice, 7. Ohučov.

Všechny týmy na prvních třech místech získaly pohár, diplom a pamětní list, ostatní pamětní list a malý pohár. Ženská družstva navíc obdržela od radního Plzeňského kraje Jaroslava Šobra lahev sektu.

Skoro celý den bylo slunečné počasí, kolem šestnácté hodiny však přišla půlhodinová přeprška. I přesto družstva nadále soutěžila.

Součástí oslav byla i výstava historických fotografií, dokumentů, hasičské výzbroje i výstroje. Pro děti byl připraven dětský koutek, kde si mohly hrát, stavět z kostek, malovat a soutěžit. Samozřejmě nechybělo ani občerstvení. Umožněna byla i prohlídka techniky profesionálních hasičů Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje ve Staňkově. Ti patnáct minut po příjezdu museli vyjet k zásahu, ale během chvíle se vrátili a přítomní využili prohlídky.

Celý průběh oslav komentoval Jan Mařík, rozhodčím byl Josef Chloupek, časoměřiči pak Jiří Poslední a Jan Hůla, o hudbu se postarali Standa Helus a Jaroslav Toman.

Těmto i všem dalším, kteří pomohli s přípravou velkých oslav, patří srdečný dík.

Autor: Andrea Bauerová