V sobotu se dvacet čtyři cyklistů a šest necyklistů setkalo na návsi ve Štichově. Poté se všichni vydali směrem na Čečovice, Bukovec, Šlovice a Pocinovice do cíle, kterým byla obec Semněvice.

Tam byla pro Štichovské připravena prohlídka kostela sv. Jiří. „Tu nám umožnil kronikář, knihovník a zastupitel v jedné osobě pan Milan Pepo," popsala štichovská místostarostka Andrea Bauerová. „Po prohlídce kostela následovala další prohlídka, tentokráte nové naučně oddychové vyhlídky u Semněvic. Zde se před námi rozprostřel nádherný výhled na Sedmihoří, viděli jsme i Zvon a Kurzovu věž na Čerchově," dodala.

Následovalo občerstvení s posezením, prohlídka obce a kulturního domu. Pro děti byly dokonce připraveny soutěže, hry i sladká odměna, neboť v Semněvicích zrovna probíhal dětský den.

„Štichovští cyklisté i necyklisté mnohokrát děkují semněvickému starostovi panu Hálkovi, panu Pepovi a všem, kteří se o nás starali při naší návštěvě," vzkazuje Bauerová. Zpáteční cesta do Štichova vedla přes Ostromeč, Nemněnice, Černovice a Čečovice.