Na plzeňském magistrátu se uskutečnilo ve středu 2. prosince 2009 vyhlášení výsledků 4. ročníku krajské soutěže měst a obcí ve třídění odpadů „My už třídit umíme“.

I v letošním roce se naše obec zúčastnila jako jiné obce a města kraje, které mají uzavřenou smlouvu s autorizovanou společností Eko-kom a. s., této soutěže.

V I. kategorii – obcí do 1000 obyvatel - jsme skončili na krásném 2. místě. Diplom, odměnu ve výši 25 000 Kč a keramickou sadu předal starostovi obce Ladislavu Šindelářovi člen Rady PK pro oblast životního prostředí a zemědělství Ing. Petr Smutný.

První se v této kategorii umístila obec Hamry a třetí místo obsadila obec Modrava.

Ve II. kategorii – obcí nad 1000 obyvatel - se první umístily Štěnovice, druhá byla Železná Ruda, třetí Zbůch a čtvrté skončilo město Holýšov.

Za toto krásné umístění můžeme poděkovat jen a jen občanům, kteří pravidelně a správně třídí separovaný odpad a udržují pořádek okolo sběrných míst.

Autor: Andrea Bauerová