„Značení musí být jasné a srozumitelné, aby turista nemusel zkoumat, kudy se má dát, ale aby si užíval výletu. Většina značení není dostatečně vidět a navíc jsou nevhodně umístěna. Na stezce jsou tři rozcestí, na kterých by měly být umístěny rozcestníky. Například do jednoho z nich se sbíhají čtyři cesty. Velká škoda, že není naučná stezka vyznačena na turistických mapách. Jinak se nám Horšovský Týn s neuvěřitelným počtem historicky cenných objektů a památek moc líbí,“ řekl pan Janovec, který vedl skupinku turistů z Liberce.

Celá lokalita je hojně využívána místními občany, kteří tam chodí nejen na procházky, ale i si zaběhat či venčit psy. Většina z nich se shoduje v názoru, že prostředí Královské rokle již delší dobu není v takovém stavu, jak by si přáli. Pažení z kulatin, které má zabránit sesuvu lesní půdy a kamenů, již dosloužilo a shnilé kusy se začínají povalovat podél cesty. Studánka nad altánem již delší dobu neteče. V odpočinkovém altánu již dříve vandalové vytrhali lavičky a částečně poničili informační tabuli. Nějakou dobu byl klid, ale před časem opět 'vystrčili růžky'. Postříkali dřevěné trámy altánu barvou a vytrhali část dlažebních kostek, které rozházeli v okolí altánku. Většinu dlažby se podařilo najít a opravit. Informační tabule, která popisovala návštěvu anglického krále, byla před několika dny úplně zničena.

Je logické, že Lesy ČR nemohou mít o všech místech, která mají na starosti přehled. Proto se několik dobrovolníků rozhodlo, že budou kontaktovat vedení LČR a nabídnou jim svoji pomoc, například při značení stezky.

Jaroslav Čedík