Pouhých 116 učitelů ze tří základních škol se na Domažlicku zapojilo do včerejší celorepublikové stávky učitelů. Neučilo se tak pouze ve Kdyni, Hostouni a Holýšově.

„Stávkujeme samozřejmě kvůli penězům. Pedagogové jsou málo ohodnoceni,“ uvedla učitelka Monika Lerchová ze Základní školy v Holýšově s tím, že peníze ale chybějí i na další vzdělávání učitelů. „Dále nejsou finance na neinvestiční pomůcky, jako jsou třeba učebnice. Nesouhlasíme s tím, že jednodenní stávkou nic nezmůžeme. Pokud se nespojíme, nic nedokážeme. Z naší školy se zapojilo do stávky třicet jedna pedagogů a dva nepedagogičtí pracovníci,“ dodala Lerchová.

Prázdné naopak nezůstaly lavice ve třídách v obou domažlických školách. „Ačkoliv souhlasíme s tím, že je důležité řešit tyto problémy, do stávky jsme se nezapojili, neboť si myslíme že jednodenní stávka nic nevyřeší,“ prohlásil ředitel Základní školy Komenského 17 Ivan Rybár a pokračoval: „Jsme povinni zajistit výuku žáků a bereme ohled na rodiče hlavně těch nejmenších dětí, kteří by měli s jejich volnem velké problémy.“

Odpolední protest učitelů před Úřadem vlády v Praze se rozhodli podpořit i zástupci našeho okresu. „Naše škola se do stávky sice nezapojila, ale pět učitelů odjelo na protestní akci do Prahy. Jsou to ovšem učitelé prvního stupně, takže výuka v jejich třídách nebyla narušena. Odjeli až po vyučování,“ informoval Václav Bufka, ředitel Základní školy Msgre B. Staška v Domažlicích, kde se normálně učilo.

Shodné názory na to, že pouhou jednodenní stávkou se problémy českého školství nevyřeší, mají učitelé z dalších škol, například ve Všerubech či Poběžovicích. „Nemá to podle nás smysl,“ vzkázali učitelé ze Všerub. Podle ředitelky Základní školy v Poběžovicích Aleny Dvořákové se do Prahy nehrnou ani její kolegové. Postřekovská škola si naplánovala úplně jiný zážitek. „Jedeme na školní výlet,“ sdělila ředitelka Andrea Langová.

Včerejší učitelská stávka se dočkala mnohem menší podpory než poslední, která proběhla loni v prosinci. I tehdy učitelé stávkovali kvůli zvýšení platů a většímu přísunu peněz na pomůcky.