Výstražná stávka škol a školských zařízení je naplánována na pondělí 27. listopadu. Stávky se v Plzeňském kraji účastní 138 mateřských škol, 121 základních škol, 33 středních škol, 2 vyšší odborné školy, 3 základní umělecké školy a 38 školských zařízení. „Důvodem stávky je především podpora nepedagogických pracovníků a avizované snížení počtu odučených hodin ve školách. Organizace, které stávku podporují bez přerušení práce, zdůvodňují především spolupráci s rodinami, které nechtějí omezit formou přerušení provozu. Mnoho organizací přistupuje ke stávce symbolicky označeným oblečením, nápisy na triku, přerušením výuky pouze jednu vyučovací hodinu, ve školách budou probíhat besedy se žáky, rodiče jsou s důvody stávky seznamováni na třídních schůzkách. Organizace označují kroky MŠMT jako nekoncepční zásah do systému školství, který ho výrazně naruší,“ uvedla mluvčí Plzeňského kraje Eva Mertlová.

Poplatky za odpady se vrací, některá města budou zdražovat. Ilustrační foto.
Poplatky za odpady se vrací, některá města přistoupila ke zdražování

Na Domažlicku se některé školy či školky a organizace zapojí buď zcela, nebo jen částečně. Naplno se do stávky zapojuje například ZŠ Komenského v Domažlicích. „Základní škola Komenského v současné době vzdělává 931 žáků ve 37 třídách. Z tohoto počtu je 89 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 158 cizinců. Znamená to, že každé 4. dítě v naší škole potřebuje speciální přístup a specifickou přípravu na vyučování. Během týdne odučíme celkem ve všech třídách 1 184 hodin, z nichž je 209 odučeno v dělených hodinách (cizí jazyky, tělesná výchova, volitelné předměty a částečně matematika a český jazyk). Pokud by došlo ke snižování počtu hodin ve výuce, znamenalo by to spojování vyučovacích hodin a individuální přístup by byl v těchto hodinách téměř nemožný. Do stávky se zapojujeme po velmi zralé úvaze a věřte, že hlavním důvodem je zachování současné úrovně vyučování a snaha zabránit nekoncepčním škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024. Naším cílem nejsou vyšší platy pro učitele, ale zajištění kvalitní výuky pro vaše děti," vysvětluje vedení školy důvod připojení ke stávce.

SEZNAM ŠKOL A ORGANIZACÍ, KTERÉ STÁVKU PODPORUJÍ, UZAVŘENÍM NEBO SYMBOLICKY:

Masarykova ZŠ a MŠ Klenčí po Čerchovem - uzavřena
Masarykova ZŠ Kdyně - uzavřena
MŠ Domažlice - uzavřena
MŠ Kdyně - uzavřena
MŠ Koloveč - Sportovní 306 bude přerušený provoz, na pracovišti Těšovice 30 zajištěn běžný provoz
MŠ Kout na Šumavě - dohled nad žáky zajištěn
MŠ Poběžovice - uzavřena
MŠ Trhanov - výuku zabezpečí nestávkující pracovníci
MŠ Zahořany - výuku zabezpečí nestávkující pracovníci
MŠ Hostouň - uzavřena
MŠ Nový Kramolín - uzavřena
SOU Domažlice - aktivní i částečná stávka
VOŠ, OA, SZŠ Domažlice - uzavřena
ZŠ a MŠ Prapořiště - uzavřena
ZŠ a MŠ Blížejov - běžný provoz
ZŠ a MŠ Meclov - běžný provoz
ZŠ a MŠ Osvračín - uzavřena
ZŠ a MŠ Pocinovice - uzavřena
ZŠ a OŠ Horšovský Týn - ZŠ speciální na adrese Horšovský Týn, B. Němcové 7 bude uzavřena, ostatní součásti školy budou v provozu
ZŠ Horšovský Týn - uzavřena
ZŠ Hostouň - výuku zabezpečí nestávkující pracovníci
ZŠ Kout na Šumavě - uzavřena
ZŠ Staňkov - odlišný systém výuky
ZŠ Všeruby - zajištěn dohled nad žáky
ZŠ a MŠ Česká Kubice - zajištěn dohled nad žáky
ZŠ a MŠ Msgre B. Staška Domažlice - uzavřena
ZŠ a MŠ Postřekov - uzavřena
ZŠ Koloveč - výuku zabezpečí nestávkující pracovníci
ZŠ Mrákov - uzavřena, výuka plavání
ZŠ Poběžovice - uzavřena