Třicet let čekání je u konce. Stavba vytouženého silničního obchvatu, který uleví Staňkovu od nákladní dopravy, začne příští týden.

„Staveniště si již převzala firma Bögl a Krýsl. Ve čtvrtek bude slavnostně položen základní kámen a samotná realizace se rozběhne v následujících dnech," uvedl šéf Ředitelství silnic a dálnic Plzeň Zdeněk Kuťák. Rozběhnou se zemní práce, začnou se budovat základy pro mosty a silnici.

„Je to super, je to ohromná úleva, co jiného k tomu říct? Díky bohu za to," neskrýval své nadšení starosta města Alexandr Horák. Po letech slibů a odkladů už mnozí nevěřili, že ke stavbě vůbec dojde. Pro ŘSD se jedná o největší stavbu v kraji za posledních několik let.

Obchvat bude stát 165 milionů korun, až 80 procent by měla pokrýt dotace z EU. Bude dlouhý tři kilometry, povede ve směru od Plzně po pravé straně stávající silnice. Začne v polovině cesty mezi Staňkovem a Ohučovem a severozápadně obejde Staňkov. Znovu se připojí na silnici mezi Staňkovem a Vránovem. Součástí budou i dva mosty.

O poslední průtahy před zahájením stavby se postarala firma, která se odvolala proti výsledkům výběrového řízení na dodavatele.

Investor totiž musel dva z dvanácti uchazečů odmítnout kvůli příliš nízké nabídkové ceně. Jeden z nich nabídl, že obchvat postaví za polovinu této ceny, druhý navrhl 55 procent. ŘSD by přitom bylo ochotno akceptovat částku kolem 60 procent z původní ceny. Jedna z firem odmítnutí přijala, druhá se odvolala k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Nakonec ale nezaplatila potřebnou kauci, úřad se proto námitkou nezabýval, a tak se do stavby může pustit stavební firma s třetí nejnižší cenovou nabídku (59,5 procenta) Bögl a Krýsl. Tato společnost je mediálně známá i kvůli několika spadlým mostům, na jejichž stavbě se podílela.