Kompletní rekonstrukce komunikace, kanalizace i jednostranný chodník pro zvýšení bezpečnosti – nejen tyto stavební úpravy budou provedeny v rámci kompletní rekonstrukce kolovečské Tyršovy ulice. Stavební akce byla zahájena tento týden ve středu.

Vzhledem k celkovému stavu Tyršovy ulice v Kolovči jak z technického pohledu, tak také z hlediska bezpečnosti provozu se vedení městyse rozhodlo k její rozsáhlé rekonstrukci.

„Stavbu realizujeme společně se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje. Jedná se o komunikaci II. třídy Koloveč – Staňkov. Stav této ulice byl už neúnosný i pro bezpečnost provozu. Byl nebezpečný pro řidiče vozidel a také pro procházející chodce. Obdrželi jsme průběžně řadu podnětů od místních občanů k tomu, abychom problém v této ulici nějakým způsobem řešili,“ říká starosta Kolovče Václav Pergl.

Práce chtějí stihnout do začátku prosince.