Téměř půl druhého roku uběhlo ode dne, kdy město, v němž žila před II. světovou válkou početná židovská komunita, navštívili rabíni nejen z Evropy, ale dokonce až z Ameriky, aby položili základní kámen stavby synagogy.

Ta by dle jejich vyjádření měla být důstojným místem pro dochovanou rituální lázeň, jež je Židy nazývána jako mikve. Po holocaustu za druhé světové války v Poběžovicích židovská komunita zanikla a synagoga byla zničena. Zbytky mikve se ale dochovaly dodnes.

Poběžovická židovská rituální lázeň prý měla zázračné účinky, město proto bylo až do začátku II. světové války vyhlášeným poutním místem Židů. Vždyť v roce 1926 byl ve studni nalezen kámen, na kterém byl vytesán nápis: „V tomto prameni se ponořil rabín Israel Baal – Schem 310krát, ve dnech strašlivého chladna roku 1744 a pravil, že jest to pramen všeobecného zdraví a proti neplodnosti."

A právě do její vody nejprve zamířili rabíni, kteří přijeli v září 2014 do Poběžovic, aby dali vzniknout základnímu kameni nové synagogy. Vůbec nejvyšším z přítomných rabínů byl Avraham Yehoshua Waldman, který vážil cestu až z New Yorku jako zástupce hlavního jeruzalémského rabína.

Od té doby jako by snaha o znovupostavení synagogy navždy utichla. O tom, že je synagoga stále předmětem zájmu, hovořil v posledním lednovém týdnu při křtu knihy Poběžovice – zámek Nový Ronšperk starosta města.

„Na podzim na místě, kde synagoga stála, probíhaly přípravy včetně archeologického průzkumu. Odkrývaly se tam základy původní synagogy a na Městský úřad v Poběžovicích bude podle mých informací během čtrnácti dnů podána žádost o stavební povolení na výstavbu synagogy," sdělil přítomným Hynek Říha.

Jelikož byl o informace z řad posluchačů zájem, sdělil jim starosta další podrobnosti.

„Židé chtějí v synagoze obnovit rituální lázeň a nemyslím si, že by se mělo jejich záměru zásadním způsobem bránit. Se Židovskou obcí chceme připravit diskuzní večer, aby se občané dozvěděli například to, že za výstavbou synagogy stojí nikoli Židovská obec z Plzně, nýbrž ortodoxní židovská komunita Chasidů, jejíž rabinát je ve Spojených státech amerických," uvedl Říha.

K plánům uvedl dále.

„Občas jste tu mohli vidět ortodoxní Židy s příznačnými klobouky a loknami u uší, kteří se sem jezdí do mikve koupat. Je představa, že sem budou jezdit i nadále jen s tím rozdílem, že tam bude stát nová synagoga, která bude velmi podobná té, jaká tam kdysi stála. Je už jisté, že bude trochu rozdílná od nákresu, který byl prezentován při pokládání základního kamene. Po jejich dohodě s památkáři bude mít stavba více historický vzhled, než byl na předloženém obrázku," upřesnil informace první muž Poběžovic.