„Vodovod, který tudy prochází, byl vybudován v akci Z a není moc kvalitní. Domníváme se, že potok, který zde meandroval, ho částečně poškodil. Protože se zde bude pohybovat dost těžká technika, rozhodla projektantka, že vodovod o délce 220 metrů přeložíme," řekl předseda kdyňských rybářů Josef Praštil.

Rybáři si od rybochovného zařízení, o něž usilovali tři roky, slibují, že k rybařině přitáhne nejmladší generaci.
Bez finanční podpory ale nemohli svůj záměr uskutečnit. Pomohlo jim až Město Kdyně a z rozpočtu města uvolnilo na stavbu rybochovného zařízení 1 400 tisíc korun.

„Naše rybáře jsme finančně podpořili, protože místo, kde chtějí sádky vybudovat, je naprosto ideální a záměr bez výjimky užitečný. Dotace byla poskytnuta na základě smlouvy uzavřené mezi městem a kdyňskou rybářskou organizací. Navíc mladí rybáři svými úspěchy na různých soutěžích výborně reprezentují město," řekl starosta Kdyně Jan Löffelmann, který se také zúčastnil zahájení stavby.

„V rybochovném zařízení bychom chtěli chovat takové druhy ryb, které jsou v našem revíru prozatím nedostatkové, jako jsou například parma, tloušť nebo mník jednovousý. Zkrátka ryby, které působí na přírodu, ale současně jsou různými negativními vlivy, například kormorány, dosti ohrožené a ubývají," popsal účel zařízení Praštil s tím, že zařízení se buduje na rybářských pozemcích mezi centrem vodní zábavy a dětským hřištěm a bude složeno z tůňky a dvou rybníčků. Mladí rybáři by tak mohli vidět vývoj ryby od plůdku až po vysazení do revíru.

„Celý záměr jsme konzultovali s odborníky za Střední rybářské školy Vodňany, protože nemáme takové odborné znalosti. Navrhnou, jaké druhy ryb zde bude nejvhodnější chovat. Současně nám budou celou stavbu dozorovat," pokračuje Praštil.

Protože město na stavbu zařízení uvolnilo dost značnou částku peněz, chtějí rybáři mezi tůňkami vybudovat i jakýsi parčík, kde budou lavičky a odpočinkový stůl.
„Tím bude místo sloužit nejen mladým rybářům, ale také kdyňským občanům, kteří si zde budou moci posedět v příjemném prostředí mezi rybníčky," dodal Praštil.