Součástí nové budovy bude rovněž výsadba zeleně v zahradě školky a vybavení zahrady herními prvky. Nová školka zajistí kvalitní prostředí a podmínky pro předškolní vzdělávání jak pro dětí z Domažlic, tak i z okolních obcí.

Finanční prostředky v téměř celé výši nákladů poskytla Evropská unie a Česká republika prostřednictvím Integrovaného operačního programu (IROP). Zhotovitelem stavby je společnost DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.