Ze začátku k nim docházelo pouze v postranních ulicích a místních komunikacích, od dubna se ale stavba přesunula i do silnic III. tříd.

Dochází k částečnému omezení a svedení dopravy do jednoho pruhu a řidiči by si proto měli dávat pozor.

V době letních prázdnin navíc dojde k úplné uzavírce v místech, kde je vozovka příliš úzká a není možno svést dopravu do jednoho pruhu.

„Prosím připravte se na to, že po delší dobu nebude průjezd obcí možný a doprava bude odkláněna přes Ohučov. Omlouvám se za komplikace, ale výstavba kanalizace je pro obec velice důležitá a potřebná,“ uvedl starosta obce Jan Bostl.
Kanalizace vyjde Kvíčovické na přibližně 18,8 milionů korun bez DPH. Více než dvanácti miliony přispělo ministerstvo zemědělství, vedení obce žádá o dotaci i Plzeňská kraj.
Kanalizace však nebude pro obec v následujících letech poslední dopravní komplikací.

„Ze strany společnosti ČEZ Distribuce bude již v letošním roce pokračovat pokládka elektrického vedeni do země. Na další tři roky je v plánu postupně i zbytek obce. Pro obec to znamená nutnost vystavět infrastrukturu pro nové veřejné osvětleni v celé obci. Dále pak vzhledem k výstavbě kanalizace a nového veřejného osvětlení proběhne rozsáhlá rekonstrukce povrchů místních komunikaci a v následujících třech letech postupně i rekonstrukce vozovek III. tříd,“ vysvětlil starosta. „Vzniknou místa pro parkování, chodníky a místa pro přecházeni. Nově se bude realizovat i lávka pro pěší, souběžná s hlavním mostem přes Neuměřský potok u kovárny. Dojde k revitalizaci a obnově prostranství na návsi, tam kde je v dané chvíli skládka materiálu a sutě pro stavbu kanalizace,“ dodal Bostl a poznamenal, že i nadále vedení obce pokračuje v přípravách projektu výstavby Domu klidného stáří – ubytovacího zařízeni pro seniory se službami.