„Tři z nich poskytne městu Plzeňský kraj, poslední pak Ministerstvo kultury ČR,“ informoval mluvčí radnice Josef Babor.

Největší z dotací dosahuje částky 200 000 Kč. „Tato dotace je určena na pokrytí části nákladů letošního ročníku Chodských slavností,“ dodal Babor. Právě tradiční Chodské slavnosti podpoří také dotace od Ministerstva kultury ČR ve výši 70 000 Kč.

Městské kulturní středisko v Domažlicích pak také od kraje dostane 10 000 Kč na vydání nového turistického průvodce Domažlice, vítejte. Tento nový kapesní průvodce by měl nahradit stávající řadu tematických letáků, které již pomalu dochází. Mělo by se jednat o nový a kvalitní propagační materiál ve třech jazykových mutacích.

„Částku 30 000 Kč přispěje Plzeňský kraj na konání dvou kulturních akcí v Domažlicích,“ uvedl Babor. První z nich je sochařské sympozium Tusta Sculpta. Druhá část dotace pak půjde na hudební festival Hudba pod hradem.

Rýzmberský hradní guláš 2019.
Spirituál kvintet zahrál na Guláši