Pomyslnými majáky se tak 1. srpna mezi 22. a 23. hodinou kromě dvou našich míst stanou i další body v Bavorsku, a to Altenschneeberg u Tiefenbachu, Bayernwarte u Furthu im Wald, Bleschenberg u Waldmünchenu, Drachenturm u Treffelsteinu, Hohenbogen u Neukirchen beim Heiligen Blut a Schwarzenburg u Rötz.

„Vnímáme to především jako velmi symbolickou akci, kdy se zmíněná místa stnou určitými 'majáky', které nás i přes hranicí a současná opatření kvůli pandemii spojují. Není to pozvánka na noční prohlídku jednotlivých míst, ale nabízí se možnost pozorovat najednou rozsvícené vyhlídky, které nás historicky a nyní i symbolicky spojují,“ uvedla za Svazek Domažlicko a Akční spolek Čerchov plus manažerka projektů na české straně Zuzana Langpaulová.

Silné reflektory tak budou v sobotu namířeny na místa, která jsou propojena i historicky. Sehrály svou úlohu na hranicích jak ve středověku, tak i v době studené války, kdy například Čerchov a Hohenbogen sloužily jako vojenské odposlouchávací stanice. Zároveň jsou ozářené body místy, které se povedlo opravit a zvelebit díky přeshraničnímu projektu „Revitalizace krajinných dominant v Akčním spolku Čerchov plus/Naturpark Oberer Bayerischer Wald a CHKO Český les“, který podporuje i Evropská Unie. Právě díky tomuto projektu se povedlo opětovně pozvednout trosky středověkého hradu Starý Herštejn a vrátit zřícenině a jejímu blízkému okolí důstojnou podobu, kterou ocení nejenom turisté.

„Česku les díky tomuto projektu získal nový atraktivní turistický cíl. O úpravu Starého Herštejna usilujeme přibližně 15 let a velmi nás těší, že se plánované úpravy díky přeshraniční spolupráci podařilo zrealizovat,“ zmínil na tiskové konferenci ve Waldmünchenu z 22. července Libor Picka, předseda Svazku Domažlicko, který se na obnově Starého Herštejna rovněž podílí.