„Posílali jsme žádost o dotaci do regionálního operačního programu, ale opět jsme neuspěli," říká starosta města Alexandr Horák s tím, že cena rekonstrukce radnice vystavěné v pozdně barokním slohu, u které lze předpokládat, že její obvodové zdivo pochází ještě ze 17. století, byla již dříve odhadnuta na přibližně 20 milionů korun, v současné době by však stála mnohem více.

„Líbilo by se mi, kdyby se radnice opravila a přesunula se do ní část městského úřadu. Byla by tam obřadní síň, informační centrum a třeba i menší muzeum," uvažuje Horák. „Budeme čekat na další dotační tituly, ale jsem v tom᠆hle ohledu spíše skeptický," dodává starosta.

Poznamenává, že Staňkov nyní vynakládá peníze na rekonstrukci zdravotního střediska i kanalizaci v Krchlebech a i v případě, že by město získalo dotaci na opravu radnice, nebylo by jisté, jestli by v rozpočtu našlo prostředky na finanční spoluúčast.

Ve stávající budově městského úřadu v současné době probíhá rekonstrukce sociálního zařízení.

"Rekonstruujeme ho, protože nám už dlouho citelně chybělo. Takže už prostě nečekáme na to, že bychom se mohli přesunout do staré radnice, ale spíš počítáme s tím, že už zůstaneme tam, kde jsme," zakončil starosta.