Tak dopadlo vysvědčení, které udělili bělští školáci z nejvyššího ročníku svým radním. Starosta Bělé Libor Picka se Deníku k jednotlivým známkám vyjádřil.

Celková známka 2

Celková známka dvojka je jistě příjemná, zvláště od generace, která má vysoké nároky v pohledu na život i svět.

Sportovní vyžití a pomoc radnice na jedničku

Dvě jedničky ze sportovního vyžití a pomoc radnice škole ukazují na velice dobré vztahy školy a města, propojení tělovýchovy se školou i městem. Zde je vidět velké množství práce dobrovolných vedoucích jednotlivých oddílů. Přímá podpora města je zaměřena především na mládež.

Dvojka za životní prostředí

Známka ze životního prostředí mě trošku zaskočila, neboť město v posledních letech vybudovalo sběrný dvůr odpadů, rozmístilo další kontejnery na tříděný odpad, jsme členy hromadných shromažďovacích systémů, jako Asekol, Ekolamp a dalších, jež mají své kontejnery ve škole i na úřadě. Možná by se dal zlepšit pořádek na zastávkách či jiných veřejných prostranstvích, kde se mládež tohoto věku shromažďuje, a proto má přehled. Mládež by měla zapátrat, kdo tam nepořádek dělá.

Dopravní spojení 2

Máme vlakové i autobusové spojení a vím, že obecně právě těmto deváťákům i mládeži, která chodí na střední školy, přibylo zajímavé spojení cyklobusem. Jezdí sice jen od května do září, mezitím jsou prázdniny, ale spousta studentů ho využívá. Spousta z nich nasedne v Bělé v neděli večer a dojede s cyklobusem až do Plzně, což je určitě zajímavé zpestření. Nedokážu říci, jak bych mohl dopravní spojení vylepšit. Těžko například dokážeme ovlivnit vlakové spojení.

Čtyřka za kulturní vyžití

Město pořádá nebo spolupořádá ročně více než čtyřicet akcí a měl jsem představu, že jsou určeny pro všechny generace. Čtyřka od deváťáků mě opravdu mrzí a jediné řešení vidím v setkání s nimi, neboť teď se budou připravovat akce pro letošní rok, tak se pokusíme domluvit na spolupráci. Na druhé straně u nás vloni byli Chinaski, ale moc deváťáků jsem na jejich koncertu neviděl.

Mimořádná pochvala

Pochvala je určitě pěkným poděkováním všem, kteří se na přípravě našich akcí podílejí. A to nejen těm, kteří to vše organizují, ale i všem, kteří se přijdou podívat. Ať už se jedná o kácení máje, což je spíše pro starší a pokročilé, nebo o pouť. Snažíme se připravovat program Bělské poutě takzvaně pro všechny, aby si každý našel to své. Možná budou právě tito deváťáci o té letošní příjemně překvapeni, neboť chystáme rockové odpoledne. Ze zájmu o představení o Niklovi usuzuji, že i tato kulturní akce se u nás ujala. Na druhé straně asi dnes těžko postavíme kino, nehledě na to, že mám obavy, jak by se uživilo. Mrzí mne, že jsme jako město neuspěli se žádostí o dotaci na plavecký bazén, ale budeme se pokoušet dál, aby se naši občané měli možnost solidně vykoupat a zaplavat si.

Slovo na závěr

Děkuji školákům za hodnocení, i když musím připustit, že mne čtyřka na něm nepotěšila a mrzí mne. Chtěl bych závěrem deváťákům, kteří letos opustí naši základní školu, popřát zdařilé vykročení do nového života.