Starostové obcí našeho regionu a krajští radní se po dvou letech opět sešli na společném jednání. Konalo se včera dopoledne v kinosále ve Staňkově.

Se starosty se setkali všichni radní Plzeňského kraje, s výjimkou omluveného Zdeňka Honze, vedoucí odborů krajského úřadu a zástupci služeb jako jsou zdravotnická záchranná služba, hasiči, policie nebo silničáři.

Hejtman kraje Václav Šlajs na úvod podotkl, že Plzeňský kraj byl v loňském roce zvolen Nejlepším místem pro život, poukázal ale i na jeho slabé stránky:

„Venkov zaostává za městy, malé obce často nedosáhnou na potřebné dotace, slabinou jsou kanalizace a přístup k vodě, musíme hodně dotovat nemocnice. V kraji je také nedostatek lidí vyučených v technických oborech a je tu i malá znalost menšiny," vyjmenoval.

Radní pro dopravu Jaroslav Bauer probíral problematiku oprav silnic, na které stále není tolik peněz, kolik by bylo třeba. Zmínil, že na Domažlicku by letos mělo být opraveno 46 kilometrů silnic druhé a třetí třídy, obhajoval nutnost provedené redukce železniční dopravy, mluvil také o možné budoucí rekonstrukci silnice I/ 26 vedoucí od Plzně na Folmavu a její tříproudové variantě.

„Silnice I/26 je totiž opravdu silně přetížena nákladní dopravou a situace na ní je čím dál horší," podotkl.

Připomenul také podepsání dohody mezi Českem a Německem o výstavbě železničního koridoru z Plzně do Německa. O plánovaném rozšíření stávající trati bude Bauer podrobně hovořit ještě na zítřejším setkání v 15 hodin v Kulturním domě Holýšov.

Jiří Struček, Radní pro oblast školství, sportu, cestovního ruchu a projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015, mluvil mimo jiné o krajské podpoře technického vzdělávání a nutnosti motivace žáků k studiu žádaných technických oborů, dokonce už na úrovni mateřských škol, které by měly získat technické stavebnice pro děti. Podotkl také, že Všeruby se mohou těšit na příspěvek na vybudování cyklotrasy Všeruby – Eschlkam.

Nová radní pro zdravotnictví Milena Stárková mluvila o plánu přesunout domažlickou lékařskou pohotovost přímo do budovy Domažlické nemocnice. Dotkla se i tématu občas kritizovaného přístupu zaměstnanců nemocnice.

„Zdravotníci i lékaři mohou někdy udělat chybu, která je pak v médiích často zveličována. Přesto je ale nutné, aby uměli správně jednat s pacienty. To jsem si dala za úkol – podněcovat je, aby lépe komunikovali s pacienty," podotkla.

Zdeňka Lišková, radní pro oblast investic, majetku a Centrálního nákupu zmínila loňské rekonstrukce Muzea Jindřicha Jindřicha v Domažlicích a Dětského domova ve Staňkově a uvedla, že v letošním roce se pak chystá rekonstrukce střechy obchodní akademie v Domažlicích za pět milionů korun.

V následné debatě pak samotné starosty zajímal například zmíněný železniční koridor, problematika vedení účetnictví obcí a zadávacího řízení. Řeč přišla také na špatný stav a problematiku vlastnictví a statusu památky zámečku ve Žďánově, na opravu tvrze v Puclicích, letité čekání na stavbu cyklotrasy Praha – Plzeň – Regensburg.

Hovořilo se i o špatném stavu školního statku v Horšově, který patří kraji.

„Byl jsem se tam podívat a stav budov je hrozný. Dýchla na mě 20. nebo 50. léta, je to opravdu smutné," uvedl hejtman Šlajs. „Situaci chceme v nejbližší době řešit, jakým způsobem ale zatím přesně nevíme," doplnil radní Struček. V té souvislosti byla zmíněna i pádem hrozící osm kilometrů dlouhá zeď u školního statku, která je jako stavba z 15. století zároveň kulturní památkou.

Horšovskotýnský starosta Václav Mothejzík podotkl, že asi dva kilometry této nebezpečně nakloněné a občas odpadávající zdi jsou v blízkosti silnice a ohrožují motoristy.

„Pokud se povede najít nějakou vhodnou evropskou dotaci, budeme tedy tohle řešit přednostně. Jde už i o bezpečnost lidí," poznamenal radní Struček.

Na závěr pak na starosty čekalo společné neformální posezení spojené s představením firem z komunální sféry.