Starosta Václav Bernard je odlišného názoru a pendlerů, kteří tvoří i valnou většinu obyvatel Všerub, se zastává. K rukám Andreje Babiše zaslal otevřený dopis, kde kromě kritiky různého přístupu vlády k pendlerům apeluje na záruku či zmírnění podmínek.

Rozhodně je namístě se zeptat – vedlo vás k napsání otevřeného dopisu přímo Andreji Babišovi právě jeho rozhodnutí a nařízení ohledně pendlerů?

Myslím si, že si pan premiér rád na sebe bere větší odpovědnost, než je schopen zvládnout. Ne jinak tomu bylo i v případě zavádění mimořádných opatření, především pak v případě zajištění ochranných pomůcek pro boj s koronavirem, což se projevilo především v hrubém nedostatku pro tzv. první linii, jako jsou zdravotníci, hasiči, policisté, armáda, pečovatelé, prodavačky, poštovní doručovatelé … o „obyčejných“ občanech nemluvě. Podobné to bylo i v případě zavádění oněch diskutovaných mimořádných opatření směrem k pendlerům. Podle mého názoru je pan Babiš nekompromisní a bezohledný podnikatel, který své praktiky přenáší i na jednání vlády, potažmo na jednání Bezpečnostní rady státu. Pak vznikají díky neodborným rozhodnutím situace, kdy se přijatá opatření mění z hodiny na hodinu. Už to ani nepočítám, ale např. konkrétně změny v přijatých opatření týkající se pendlerů nelze už spočítat na prstech jedné ruky.

Očekáváte na dopis reakci?

Vzhledem k tomu, že se nikde nic nedozvíte, byla by minimálně slušnost sdělit pendlerům dojíždějícím za prací do SRN a AT, proč jsou znevýhodnění oproti těm, co dojíždí za prací do PL, SVK nebo oproti těm deseti tisícům pendlerům, kteří denně dojíždí za prací do hlavního města, kde mimochodem hrozí větší pravděpodobnost nákazy než v SRN nebo AT.

Souhlasíte s tím, že pokud se má omezit pohyb pendlerů, tak všude stejnou měrou. Proč si myslíte, že vláda takto postupovala u Německých a Rakouských hranic?

Ano, souhlasím s tím, aby se pohyb pendlerů omezil stejnou měrou. Apeluji na zmírnění opatření, které je namířeno proti pendlerům dojíždějícím za prací do SRN a AT. Apeluji, aby se na tuto skupinu občanů České republiky nezapomnělo v rámci zohlednění kompenzací ze strany státu.

Pokud bych se měl vyjádřit k druhé části otázky, chtěl bych věřit tomu, že jsou za tím vším pouze čísla. Německo provádí denně tolik testů, kolik jich bylo u nás celkem provedeno za celou dobu testování. Je tedy pochopitelné, že čísla v SRN letěla prudce nahoru, a to hlavně díky tak velké protestovanosti.

Existuje možnost, že je dvojí metr pro pendlery i kvůli rozdílnému pohledu epidemiologů a hygieniků? Anebo hraje roli současné politické uskupení V4?

Je to jedna z možností. Německo zavádí v tomto ohledu podobná opatření jako ČR. Z tohoto hlediska nevidím tedy důvod, proč by opatření nasměrovaná proti pendlerům nemohla být postupně zmírňována. Nemyslím si, že se pendleři do SRN a AT jezdí dobrovolně nakazit. Všichni si uvědomují vážnost situace a všichni tomu přizpůsobili své životy, a to včetně ochrany sama sebe. Uzavřít se před okolním světem nic neřeší. Názory epidemiologů a hygieniků se různí, a proto by se k této problematice mělo přistupovat co možná nejcitlivěji. Především proto, aby zavedená opatření do budoucna nenapáchala více škody než koronavir samotný. Nejdůležitější je si uvědomit, že virus musíme porazit společnými silami a v tom jdou Němci všem příkladem. Dobrovolně pomáhají např. Španělům, Italům a dalším zemím.

Při pohledu na mapu se tato otázka může nabízet, ale skutečně netuším, do jaké míry se toto uskupení podílí na rozhodování přijatých opatření.

Z vašeho pohledu – jaký dopad na Všeruby, okolí, přeshraniční spolupráci a obyvatele bude toto mimořádné opatření pro pendlery mít?

Již v současné době jsou známy případy rozvázání pracovního poměru pendlerů u svých zaměstnavatelů v SRN. Řada z pendlerů nyní čerpá dovolenou a vybírá přesčasové hodiny, protože nenašli v tak krátkém čase řešení. Asi nejtěžší volbu mají před sebou matky samoživitelky a mladé páry s dětmi. Stojí před volbou, zda na tři týdny opustí své rodiny a následně je vystaví dvou týdenní karanténě, anebo budou riskovat ztrátu zaměstnání, příjmů a životní jistoty. Podle odpovědi jednoho poslance za KSČM je řešení jednoduché. Takto postižení jedinci si snadno najdou práci i u nás. Tuto naivní úvahu nechápu. Předpokládá snad, že se stávající situace nepromítne do zvyšování nezaměstnanosti v ČR? Pendleři jen prodlouží už tak dlouhé fronty nezaměstnaných. Jediný obor, kde by díky chybějícím ochranným pomůckám našli bezesporu uplatnění, je zdravotnictví. Co ale takové pokojské, uklízečky, servírky, kuchaři, opraváři, údržbáři, pekaři, zásobovači, skladníci …

Tato opatření budou mít negativní dopad nejen na Všeruby, ale na celé příhraničí. Příhraničí bylo, je a bude na okraji zájmu. Když se nám po dlouhé cestě, a to i díky pendlerům podařilo pozvednout Česko – německé příhraničí, tak dochází k takovým opatřením, která přímo ohrožují demokracii.

A co v případě, že tato mimořádná opatření na hraničních přechodech budou trvat dejme tomu rok a půl či dva roky?

Upřímně, to si vůbec neumím představit. Nechápu, proč dochází k takové demonstraci síly? Proč se hlídá zelená hranice, proč tam projíždí armáda. Nevím, proč nám nad hlavami prolétají Gripeny. Nevím, proč pendleři jsou kontrolováni a kamiony projíždí bez přibrždění.

Podle mého názoru uzavření hranice delší než pár měsíců způsobí nenávratné škody.

V dopise apelujete na zmírnění podmínek, případně na vyjednání záruky možnosti návratu do zaměstnání. Co když vláda na tyto apely nepřistoupí? Budete se o jejich prosazení zasazovat i v budoucnu? Případně má městys nějaké možnosti, jak pendlerům pomoci? V případě Všerub jde navíc o většinu obyvatel, kterých se tato situace dotýká.

Myslím si, že vzhledem k tomu, že došlo na straně SRN ke zpřísnění opatření, která jsou v mnohých směrech v tuhle chvíli přísnější než u nás, mohla by k tomuto vláda přihlédnout a opatření týkající se pendlerů zmírnit.

Pokud je mi známo, tak pendleři založili jakousi skupinu pro vyjednávání s vládou, kterou samozřejmě rád podpořím.

Městys Všeruby nemá možnost, jak být pendlerům v této tíživé situaci nápomocen. Dříve nebo později tato odpovědnost dopadne na stát z důvodu vyplácení sociálních dávek a podpory v nezaměstnanosti. Nutno podotknouti, že nejde pouze o Všeruby. Tento problém bude mít negativní dopad na všechny příhraniční obce.

Zde je znění otevřeného dopisu, který 28. března starosta městyse Všeruby na Domažlicku zaslal premiérovi Andreji Babišovi.

Otevřený dopis starosty městyse Všeruby k problematice „pendlerů“

Vážený pane premiére, Vážená vládo České republiky,

chápu, že výjimečný stav nouze zakazuje a omezuje některé činnosti, ať už v souvislosti s omezením občanů týkající se jejich běžného života, tak omezení v souvislosti s výkonem některých povolání. Vaše rozhodnutí plně respektuji. Nejde si ale nepovšimnout některých Nařízení, která neplatí pro všechny stejně. Konkrétně mám na mysli problematiku týkající se pendlerů.

Je velmi zarážející přístup k rozdělení pendlerů do skupin překračující hranice mezi ČR a Německem a Rakouskem a překračující hranice mezi ČR a Slovenskem a Polskem. Když se podívám na mapu zobrazující data s výskytem potvrzených případů COVID-19 v ČR, tak je jasně vidět, že není důvod trestat pouze jednu skupinu občanů České republiky.

Počty většiny statistik jsou nerelevantní, vždyť ve statistických ukazatelích SRN jsou zohledněny také počty nemocných přijatých z ostatních států EU. Nemůžeme tedy srovnávat jablka a hrušky. Když se podíváte na počet provedených testů za den v jednotlivých zemích, tak například v SRN se jich dělá nesrovnatelně více než v ostatních okolních státech.

Nákaza se přeci šíří jako virové onemocnění napříč celým světem, nehledě na to, jestli překračuje státní hranici s Polskem nebo SRN. Dokážete mi tedy vysvětlit, proč mají pendleři překračující hranice mezi ČR a Německem a Rakouskem být omezováni v „jiném režimu“?

Nikde se v žádném statistickém ukazateli nedozvíme, kde přesně se ten potenciální „šiřitel“ nakazil. Je prostě tedy jednodušší paušalizovat? Ano, ale proč dvojím metrem.

Vaším nařízením jste dali jasně najevo, že pendleři překračující hranice mezi ČR a Německem a Rakouskem už pro Vás nejsou občany České republiky. Možná v Praze na ně nahlížíte jinak, ale já s nimi tady žiji více jak 44 let a jsou to řádní občané našeho městyse, naší České republiky. Uvědomte si, že i oni se u nás narodili, vyrůstali, žijí, zakládají rodiny, vychovávají děti, starají se o rodiče, nakupují, jsou ekonomickým přínosem do státní pokladny… Pendleři jsou jen lidé, kteří využili příležitosti demokratického státu a výhody členství v EU. Pendleři a možnost práce v zahraničí významnou měrou přispívají k pozvednutí Česko-německého příhraničí. Proč by za to měli pykat?

Kde je zohledněno naše členství v EU? Kde je zachována bezpečnost spočívající v jednotné obranné politice? Stabilní a vyvážené obchodní vztahy a zlepšení životních podmínek občanů byly přeci přijímány jako jedny z mnoha dalších výhod našeho členství v EU. Proč tedy vládní nařízení omezuje zlepšení životních podmínek našich občanů = pendlerů – občanů České republiky a naopak proč vládní nařízení neomezuje obchodní vztahy = mezinárodní kamionová doprava. Podpora ekonomického rozvoje v ČR je přeci závislá jak na jednom, tak na druhém.

Chtěl bych apelovat na zmírnění podmínek pro všechny pendlery, aby měli možnost návratu na víkend za svými rodinami, samozřejmě za předpokladu dodržení přísné karantény, a opětovnému vycestování za prací. Pokud by měla zůstat zachována stávající opatření, chtěl bych apelovat na vyjednání záruky možnosti návratu do zaměstnání např. v podobě Kurzarbeit apod. Toto jednostranné rozhodnutí vlády totiž směruje k tomu, že většina pendlerů bude vyloučena ze společnosti, zůstanou doma, přijdou o výdělek a pravděpodobně i o práci bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. S koronavirem se dříve nebo později potká každý z nás. Nyní jde o to zachytit

S pozdravem Václav Bernard, starosta městyse Všeruby